Διαχειριστικό σχέδιο για τις περιοχές NATURA

Αριθμός πρωτ: 3429
Ημερομηνία κατάθεσης: 24/8/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Διαχειριστικό σχέδιο για τις περιοχές NATURA.

Σύμφωνα με καταγγελία του Κέντρου Προστασίας Άγριων Ζώων Αίγινας, παρατηρείται έλλειψη διαχειριστικού σχεδίου για τις προστατευόμενες περιοχές NATURA, ενώ και οι φορείς διαχείρισης δεν έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα από την Ε.Ε., αφού απουσιάζουν οι εκπρόσωποι των τοπικών κοινωνιών και όλα ελέγχονται από την κεντρική διοίκηση.
Επειδή, οι φορείς διαχείρισης κρίνονται ανεπαρκείς, αφού δεν είναι στελεχωμένοι από επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων με ειδικές γνώσεις και δεν προβλέπεται μακρόχρονη βιώσιμη διαχείριση αλλά μόνο βραχυπρόθεσμες ενέργειες άνευ σημασίας, όπως αναφέρεται στην καταγγελία.
Επειδή, η έλλειψη διαχειριστικού σχεδίου συντελεί και στην χαμηλή απορροφητικότητα των σχετικών χρηματοδοτήσεων για τις περιοχές NATURA.
Επειδή, η προστασία των περιοχών του δικτύου NATURA, είναι μείζονος σημασίας για το περιβάλλον, το οποίο βλέπουμε να καταστρέφεται συνέχεια, με πρόσφατο χαρακτηριστικό παράδειγμα τις πυρκαγιές της Αττικής.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός:
Εάν υπάρχει ολοκληρωμένο διαχειριστικό σχέδιο για τις προστατευόμενες περιοχές NATURA αλλά και αν προτίθεται να στελεχώσει τους αρμόδιους φορείς με το απαραίτητο επιστημονικό δυναμικό καθώς και να εξασφαλίσει την εκπροσώπηση των τοπικών κοινωνιών σε αυτούς.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης