Διαχωρισμός Νεφρολογικής από την Αιματολογική Κλινική στο ΠαΓΝΗ

πηγή: www.pepagnh.grΑριθμός πρωτ: 3175
Ημερομηνία κατάθεσης: 11/12/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Διαχωρισμός Νεφρολογικής από την Αιματολογική Κλινική στο ΠαΓΝΗ.

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου οι κλινικές Νεφρολογική και Αιματολογική συστεγάζονται με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλος συνωστισμός και να δημιουργούνται παράπονα από τους ασθενείς που περιθάλπονται σε αυτές.
Στη μεν Νεφρολογική κλινική κατά κανόνα περιθάλπονται και όσοι ασθενείς έχουν ανάγκη από αιμοκάθαρση, των οποίων οι επισκέψεις στο Νοσοκομείο γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, στη δε Αιματολογική κλινική, η οποία λειτουργεί κατά βάση ως Ογκολογική κλινική, περιθάλπονται ασθενείς σε μονιμότερη βάση.
Επειδή, όπως καταγγέλλουν ασθενείς, υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι για την εξυπηρέτηση και των δύο κλινικών, οι οποίες επιβάλλεται να λειτουργήσουν πλέον χωριστά.
Επειδή ως βασική αιτία για την μη χωριστή λειτουργία των κλινικών είναι η έλλειψη επαρκούς νοσηλευτικού προσωπικού, αν και οι ανάγκες επιβάλλουν την πλήρη λειτουργία του Νοσοκομείου μετά από τόσα χρόνια, όταν μάλιστα στόχος είναι να παρέχονται σ΄ αυτό υψηλού επιπέδου υγειονομικές υπηρεσίες,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να διαθέσει το απαιτούμενο Νοσηλευτικό προσωπικό για την πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία του ΠαΓΝΗ, αλλά και το διαχωρισμό των δύο πολυσύχναστων κλινικών της Νεφρολογικής και της Αιματολογικής.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ