Διεκδίκηση και Ελπίδα και όχι μόνο Καταδίκη και Διαμαρτυρία

Διεκδίκηση και Ελπίδα και όχι μόνο Καταδίκη και Διαμαρτυρία*

* Άρθρο του Μανόλη Σοφ. Στρατάκη
Βουλευτή ΠΑΣΟΚ Ν. Ηρακλείου


Στις μέχρι σήμερα εκλογικές αναμετρήσεις για την ανάδειξη των Ευρωβουλευτών η ψήφος των πολιτών χαρακτηριζόταν από μια σχετική χαλαρότητα σε αντίθεση με την ψήφο για την ανάδειξη των μελών του Εθνικού Κοινοβουλίου.

Σ’ αυτή τη καταγεγραμμένη συμπεριφορά του εκλογικού σώματος συνέβαλλε η μειωμένη σημασία που είχε για το πολίτη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει και θα αλλάξουν ακόμη περισσότερο προς τη κατεύθυνση απόκτησης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακόμη περισσοτέρων αρμοδιοτήτων, ακόμη μεγαλύτερης ισχύς αφού θα καλύπτει σε ικανοποιητικό βαθμό το Δημοκρατικό έλλειμμα της Ευρώπης και θα αποκτά ρόλο και ισχύ με τη διαδικασία της συναπόφασης για ολοένα και περισσότερες αποφάσεις της Ε.Ε.

Επιπλέον, ο νέος ρόλος που αναλαμβάνει η Ευρώπη στο νέο παγκόσμιο γίγνεσθαι όπως το διαμόρφωσε η παγκόσμια κρίση δημιουργεί νέες υποχρεώσεις και προοπτικές.

Σύμφωνα με έγκυρους αναλυτές των διεθνών εξελίξεων αφ’ ενός το γκρέμισμα του τοίχους του Βερολίνου και το τέλος του διαχωρισμού Ανατολής-Δύσης και αφ’ ετέρου το πρόσφατο γκρέμισμα του τοίχους της Wall Street, με την απληστία του χρηματιστηριακού κεφαλαίου, και το τέλος της μονοκρατορίας της Αμερικής, αναδεικνύουν νέα δεδομένα πέρα από τη ήττα των δύο αντιτιθέμενων ιδεολογιών, του άκρατου κρατισμού και της νεοφιλελεύθερης και νεοσυντηρητικής αντίληψης για την οικονομία της αγοράς και την θεοποίησή της.

Ο νέος πολυπολικός κόσμος που γεννιέται θα έχει ως ένα από τους πόλους του την Ευρώπη, που μαζί με τις άλλες υφιστάμενες και αναδυόμενες οικονομικές δυνάμεις της γής, θα συνιστά τη νέα πραγματικότητα. Η εξέλιξη αυτή απαιτεί τη δημιουργία μιας ισχυρής Ευρώπης που θα βρίσκεται στη πρωτοπορία εφαρμογής ενός συστήματος που θα εξανθρωπίζει τη παγκοσμιοποίηση και θα έχει στο κέντρο του ενδιαφέροντός του τον άνθρωπο και μια άλλη ανάπτυξη που θα αποτρέπει την καταστροφική για το πλανήτη κλιματική αλλαγή.

Η νέα αυτή Ευρωπαϊκή δύναμη που θα συμπεριλαμβάνει όλους τους Ευρωπαϊκούς λαούς, από τα Ουράλια μέχρι τον Ατλαντικό, όπως την οραματίστηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ από το 1974, για να γίνει πραγματικότητα πρέπει να κυβερνηθεί από προοδευτικές δυνάμεις που υποστηρίζουν και υπηρετούν αυτή την αντίληψη και προοπτική.

Εκείνο που παρατηρήσαμε κατά κόρον τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα στη περίοδο κυριαρχίας της οικονομίας της αγοράς ήταν η εφαρμογή πολιτικών που συνέβαλλαν στη μεγαλύτερη συσσώρευση του κεφαλαίου σε λιγότερα κατά το δυνατόν χέρια με εμφανή τα αρνητικά αποτελέσματα στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.

Οι πολίτες βίωσαν και βιώνουν αυτά τα αποτελέσματα με όλες τις επιπτώσεις ανισότητας και αδικίας που δημιούργησαν.
Αυτή η καταστροφική πορεία μπορεί να σταματήσει μόνο με τη συμμετοχή των πολιτών και την άσκηση του δικαιώματος της επιλογής με την ψήφο τους. Κάθε άλλη εκδοχή είναι αδιέξοδη, δεν δημιουργεί καμία προοπτική , ενώ αντίθετα επιτρέπει να αποφασίζουν άλλοι για λογαριασμό μας.

Οι Ευρωεκλογές της 7ης Ιουνίου για όλους τους παραπάνω λόγους, μέσα στη περιρρέουσα και ζέουσα ατμόσφαιρα υποβάθμισης της πολιτικής ζωής της χώρας εξ’ αιτίας των επιλογών της κυβέρνησης και της διαφοράς που συνδέεται με τον πλούτο και τη συσσώρευσή του, επιβάλλουν στο κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο όχι μόνο να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα αλλά και να προσδιορίσει και τη πορεία της Ευρώπης και της χώρας του.

Η ψήφος των πολιτών πρέπει να είναι ψήφος καταδίκης και διαμαρτυρίας για τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια και φέρνουν τη σφραγίδα νεοσυντηρητικών πλειοψηφιών στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.

Η ψήφος όμως ταυτόχρονα πρέπει να είναι και ψήφος Διεκδίκησης άσκησης προοδευτικών πολιτικών γιατί μόνο τότε θα υπάρξει ξανά ελπίδα όχι μόνο το ξεπέρασμα της κρίσης αλλά και αποτροπής της στο μέλλον.

Η σκέψη “καλό βόλι για μια νέα αρχή” πρέπει να οδηγήσει και να καθοδηγήσει τα βήματα όλων των πολιτών προς τη κάλπη στις προσεχείς εκλογικές αναμετρήσεις.

Το ΠΑΣΟΚ αγωνίζεται στη νέα αυτή παγκόσμια πραγματικότητα με ηγέτη τον Πρόεδρό του Γιώργο Α. Παπανδρέου και Πρόεδρο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, για την υλοποίηση των προτάσεων της παγκόσμιας προοδευτικής σκέψης, που ο ίδιος κατάφερε να αναδείξει, και οι οποίες στοχεύουν στη πράσινη ανάπτυξη, στην απόκτηση γνώσης, στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και τη δημιουργία κράτους δικαίου, με φωνή και υπόληψη που τόσο έχει ανάγκη ο πολίτης και η πρόοδος του τόπου.