Διεκδικήσεις της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου από το «Θαλασσόκοσμο» του ΕΛΚΕΘΕ

Αριθμός πρωτ: 10176
Ημερομηνία κατάθεσης: 18/11/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Διεκδικήσεις της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου από το «Θαλασσόκοσμο» του ΕΛΚΕΘΕ.

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στους υπεύθυνους του ενυδρείου του «Θαλασσόκοσμου», το οποίο ανήκει στο ΕΛΚΕΘΕ και βρίσκεται στο Ηράκλειο, όπως και σε όλους τους αρμόδιους τοπικούς φορείς, οι διεκδικήσεις της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου (ΚΕΔ).
Επειδή οι οικονομικές διεκδικήσεις τις οποίες ζητάει η ΚΕΔ από το ενυδρείο, ανέρχονται στα 65 χιλιάδες ευρώ και επιπλέον απαιτεί την καταβολή ποσοστού επί των εισιτηρίων που διατίθενται καθημερινά στους επισκέπτες.
Επειδή πρόκειται για απαιτήσεις, οι οποίες πέρα από προκλητικές είναι και αδικαιολόγητες και οφείλει η Πολιτεία να λάβει άμεσα μέτρα.
Επειδή παραμένει σε εκκρεμότητα και το ζήτημα της διευθέτησης του χώρου της πρώην Αμερικανικής Βάσης Γουρνών, όπου στεγάζεται το ενυδρείο και το οποίο οι τοπικοί φορείς ζητούν με συγκεκριμένες μελέτες και προτάσεις να αποδοθεί στην τοπική κοινωνία, χωρίς ωστόσο να δίνεται λύση από το Υπουργείο παρά τις επανειλημμένες Ερωτήσεις μου,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να σταματήσουν οι αδικαιολόγητες οικονομικές διεκδικήσεις της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου (ΚΕΔ), από το ενυδρείο «Θαλασσόκοσμος» που βρίσκεται στο Ηράκλειο, τόσο για τις 65 χιλιάδες ευρώ όσο και για την καταβολή ποσοστού από τα εισιτήρια που διατίθενται καθημερινά στους πολίτες.
2) Εάν προτίθεται να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου ο χώρος της πρώην Αμερικανικής Βάσης Γουρνών, στην οποία στεγάζεται και το ενυδρείο αποδοθεί στην τοπική κοινωνία.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης