Διευκρινήσεις για την χρηματοδότηση της ΜΚΟ «Αλληλεγγύη» για το πρόγραμμα στήριξης των πτηνοτρόφων και την επισιτιστική βοήθεια σε τρίτες χώρες

Αριθμός πρωτ: 4603
Ημερομηνία κατάθεσης: 16/1/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για την χρηματοδότηση της ΜΚΟ «Αλληλεγγύη» για το πρόγραμμα στήριξης των πτηνοτρόφων και την επισιτιστική βοήθεια σε τρίτες χώρες.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του αθηναϊκού τύπου, το Υπουργείο Εξωτερικών απαιτεί από την Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ), της Εκκλησίας «Αλληλεγγύη» την επιστροφή ποσό πάνω 6 εκατ. ευρώ.
Συγκεκριμένα, βάση των στοιχείων που ανακοινώνονται στο τύπο, το Υπουργείο Εξωτερικών με έγγραφό του από τις 8 Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, ζητεί από την ΜΚΟ «Αλληλεγγύη» να επιστρέψει εντόκως το ποσό των 5,6 εκατ. ευρώ που έχει λάβει από τον κρατικό προϋπολογισμό προκειμένου να αγοράσει από τους πτηνοτρόφους ποσότητες κοτόπουλων, τις οποίες στη συνέχεια επρόκειτο να διοχετεύσει ως επισιτιστική βοήθεια προς τρίτες χώρες.
Επειδή επρόκειτο για ένα πρόγραμμα, το οποίο αφορούσε τη στήριξη των παραγωγών που ζημιώθηκαν οικονομικά από την κρίση στην αγορά εξαιτίας της γρίπης των πτηνών, που στην ουσία τελικά δεν ολοκληρώθηκε αφού όπως επισημαίνει ο Σύνδεσμος Πτηνοτροφικών Επιχειρήσεων τα μόνα χρήματα που έλαβαν οι πτηνοτρόφοι συνολικά είναι 740.000 ευρώ.
Επειδή πρέπει να διευκρινιστεί αν ολοκληρωθεί ή όχι το πρόγραμμα αυτό που θα συμβάλλει στη στήριξη των πτηνοτρόφων από χρήματα που προέρχονται από χρήματα του κρατικού προϋπολογισμού και πως θα διευθετηθούν οι οικονομικές εκκρεμότητες,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν προκειμένου να διευθετηθεί το πρόβλημα που προκύπτει από την μη ολοκλήρωση του προγράμματος στήριξης των πτηνοτρόφων που ζημιώθηκαν από την κρίση στην αγορά εξαιτίας της γρίπης των πτηνών δια μέσου της ΜΚΟ της Εκκλησίας «Αλληλεγγύη» και πως θα ενισχυθούν οι πτηνοτρόφοι που υπέστησαν τεράστιες ζημιές.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης