Διευκρινήσεις Υπ.Οικονομικών για το ΕΕΤΗΔΕ σε βιοτεχνικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις.


8/3/2012

Διευκρινήσεις Υπ.Οικονομικών για το ΕΕΤΗΔΕ σε βιοτεχνικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις.
Απάντηση στον βουλευτή κ.Μανόλη Στρατάκη και τις προτάσεις του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

Απαντώντας σε Αναφορά του βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλη Στρατάκη ο οποίος είχε φέρει στη Βουλή τις προτάσεις του Επιμελητηρίου Ηρακλείου για επανεξέταση του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ), ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ.Οικονόμου διευκρινίζει τα εξής:
Το ειδικό τέλος επιβάλλεται στις ηλεκτροδοτούμενες επιφάνειες για οικιστική ή εμπορική χρήση, δομημένες επιφάνειες των ακινήτων που υπάγονται κατά τη 17η Σεπτεμβρίου 2011, στο τέλος ακίνητης περιουσίας που προβλέπεται στην παρ.1 του αρ.24 του ν.2130/1993.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα των διατάξεων τηα παρ.5 του αρ.53 του ν.4021/2011 περί του έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών, καθορίζονται οι υποκειμενικές και αντικειμενικές απαλλαγές από το τέλος αυτό.
Από το έκτακτο ειδικό τέλος, σύμφωνα με την παρ.5, απαλλάσσονται τα ακίνητα που έχουν αποκλειστικά γεωργική ή κτηνοτροφική ή βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση.
Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ακινήτων που έχουν αποκλειστικά βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση, απαιτείται η ύπαρξη τιμολογίου βιοτεχνικής ή βιομηχανικής χρήσης αντίστοιχα κατά τη 17η Σεπτεμβρίου 2011. Η πληροφορία της χρήσης λαμβάνεται από το πεδίο Κωδικός Χρήσης Τιμολογίου της βάσης πληροφοριών του Διαχειριστή Δικτύου της ΔΕΗ τη 17η Σεπτεμβρίου 2011 και, στις περιπτώσεις αυτές, ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος που εκδίδεται δεν περιλαμβάνει το ΕΕΤΗΔΕ.
Σε περιπτώσεις δε που έχει περιληφθεί το τέλος στους λογαριασμούς ρεύματος σε βιοτεχνίες ή βιομηχανίες, εάν η ΔΕΗ ή οι λοιποί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος βεβαιώσουν ότι κατά την 17/9/2011 παρείχαν στην επιχείρηση βιοτεχνικό ή βιομηχανικό ρεύμα, τότε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, εφόσον εξοφλήσει το λογαριασμό, μπορεί στη συνέχεια να απευθυνθεί στην αρμόδια ΔΟΥ με τα οικεία δικαιολογητικά, προκειμένου να του επιστραφεί το καταβληθέν ποσό του τέλους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο ΠΟΛ 1244/2011.
Επιπλέον, όπως αναφέρεται στις διατάξεις της παρ.1 του αρ.2 της από 16-12-2011 πράξης νομοθετικού περιεχομένου, που κυρώθηκε με το ν.4047/2012, για τα ακίνητα, τα οποία δεν έχουν οικιακή χρήση και με εμβαδόν δομημένης ηλεκτροδοτούμενης επιφάνειας άνω των χιλίων (1000) τετραγωνικών μέτρων, ο συντελεστής προσδιορισμού του τέλους, που αντιστοιχεί στην τιμή ζώνης του ακινήτου, υπολογίζεται μειωμένος κατά 30% για το άνω των χιλίων τετραγωνικών μέτρων τμήμα και κατά 60% για το άνω των δύο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων τμήμα του ακινήτου.