Διεύρυνση της ψαλίδας μεταξύ τιμής και κόστους παραγωγής στον αγροτικό τομέα στη χώρα μας

Αριθμός πρωτ: 14477
Ημερομηνία κατάθεσης: 16/2/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Διεύρυνση της ψαλίδας μεταξύ τιμής και κόστους παραγωγής στον αγροτικό τομέα στη χώρα μας.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα επίσημα στοιχεία της Eurostat, στη χώρα μας οι τιμές των αγροτικών προϊόντων, για το 2008 μειώθηκαν 1,3% κατά μέσο όρο, ενώ για το ίδιο διάστημα το κόστος παραγωγής στον αγροτικό τομέα της χώρας μας αυξήθηκε κατά 10,8%.
Όπως επιβεβαιώνεται, για ακόμα μια φορά, το άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ τιμής και κόστους παραγωγής στον αγροτικό τομέα στη χώρα μας διευρύνεται συνεχώς με αποτέλεσμα όχι μόνο τον οικονομικό μαρασμό του αγροτικού πληθυσμού της Κρήτης αλλά και ολόκληρης της χώρας, αλλά και τον κίνδυνο εξόδου από τον κλάδο μεγάλου αριθμού παραγωγών, ιδιαίτερα των νέων.
Επειδή, σύμφωνα με τα στοιχεία, χρόνο με το χρόνο δυσχεραίνει η οικονομική κατάσταση των αγροτών της χώρας μας, καθώς οι αποπληθωρισμένες τιμές των αγροτικών προϊόντων το 2008 μειώθηκαν κατά 1,3% (1,9% μείωση στα προϊόντα φυτικής παραγωγής, ενώ στα ζωικά προϊόντα αυξήθηκαν κατά 0,6%), ενώ οι αποπληθωρισμένες τιμές των ελληνικών αγροτικών προϊόντων το 2007 είχαν αυξηθεί κατά 4% και το 2006 κατά 3,2%.
Επειδή το κόστος στον αγροτικό τομέα της χώρας μας αντίστοιχα, το 2008 σε αποπληθωρισμένες τιμές αυξήθηκε κατά 10,8%, ενώ για το 2007 η αύξηση ήταν 3,2% και το 2006 η αύξηση ήταν 0,6%.
Επειδή σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το άνοιγμα της ψαλίδας στη χώρας μας μεταξύ τιμών παραγωγού για τα αγροτικά προϊόντα και κόστους παραγωγής στον πρωτογενή τομέα διαμορφώθηκε πέρυσι στο -9,5% , ενώ το 2007 ήταν +0,8% , το 2006 ήταν +2,6% και το 2005 ήταν -1,9%.
Επειδή ο αγροτικός πληθυσμός του Νομού Ηρακλείου και της Κρήτης είναι πλέον σε απόγνωση και παρά τις επανειλημμένες Ερωτήσεις , 11204/8-12-08, 10082/17-11-08, 8599/21-10-08, 3827/28-8-08, 12454/20-5-08, 2624/20-12-06 για το σοβαρό αυτό ζήτημα δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο για τη στήριξη του αγροτικού τομέα της χώρας μας,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Ποια μέτρα προτίθεται να πάρει για τη βελτίωση του δικτύου διάθεσης των αγροτικών προϊόντων του Νομού Ηρακλείου και της Κρήτης γενικότερα καθώς και εάν προτίθεται να ενισχύσει άμεσα τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της αγοράς στο Νομό Ηρακλείου, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα για τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά αγροτικών προϊόντων που θα συμβάλουν στον περιορισμό της ακρίβειας και στην μείωση του κόστους παραγωγής αλλά και στη διαμόρφωση καλύτερων τιμών στον παραγωγό .

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης