Διεύρυνση της «ψαλίδας» μεταξύ τιμών- κόστους παραγωγής στον αγροτικό τομέα

Αριθμός πρωτ: 3827
Ημερομηνία κατάθεσης: 28/8/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Διεύρυνση της «ψαλίδας» μεταξύ τιμών- κόστους παραγωγής στον αγροτικό τομέα.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΣΥΕ), το πρώτο εξάμηνο του 2008 το άνοιγμα της «ψαλίδας» μεταξύ των τιμών παραγωγού για τα αγροτικά προϊόντα και του κόστους παραγωγής διαμορφώθηκε στο -7,4% παρουσιάζοντας περαιτέρω διεύρυνση, όπως ήταν άλλωστε αναμενόμενο λόγω της δεδομένης αδυναμίας της Κυβέρνησης στον τομέα της ακρίβειας.
Επειδή σύμφωνα με την πρόσφατη Γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ), η έκρηξη της ακρίβειας στη χώρα μας αποδίδεται στην αδυναμία της Κυβέρνησης να ανταποκριθεί στην ευθύνη που φέρει για τη διαμόρφωση και τη διαφύλαξη υγιούς ανταγωνισμού.
Επειδή η μεγάλη αύξηση του κόστους παραγωγής στο αγροτικό τομέα επιβάλει τη λήψη ουσιαστικών μέτρων από την Κυβέρνηση, όπως η βελτίωση του δικτύου διάθεσης των αγροτικών προϊόντων αλλά και η ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών της αγοράς.
Επειδή οι παραγωγοί του Νομού Ηρακλείου και της Κρήτης γενικότερα είναι σε απελπιστική κατάσταση και το μέλλον τους προδιαγράφεται αβέβαιο, όπως επιβεβαιώνουν τα στοιχεία σχετικά με το άνοιγμα της «ψαλίδας» μεταξύ τιμών και κόστους παραγωγής, χωρίς ωστόσο να γίνεται τίποτα παρά τις επανειλημμένες Ερωτήσεις μου,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Ποια μέτρα προτίθεται να πάρει για τη βελτίωση του δικτύου διάθεσης των αγροτικών προϊόντων του Νομού Ηρακλείου και της Κρήτης γενικότερα καθώς και εάν προτίθεται να ενισχύσει άμεσα τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της αγοράς στο Νομό Ηρακλείου, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα για τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά αγροτικών προϊόντων που θα συμβάλουν στον περιορισμό της ακρίβειας και στην μείωση του κόστους παραγωγής αλλά και στη διαμόρφωση καλύτερων τιμών στον παραγωγό .

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης