Διορθωτικές προτάσεις πρυτάνεων στον προωθούμενο νόμο – πλαίσιο

Αριθμός πρωτ: 7794
Ημερομηνία κατάθεσης: 4/3/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ : Διορθωτικές προτάσεις πρυτάνεων στον προωθούμενο νόμο – πλαίσιο.

Σε τέσσερις βασικές παραμέτρους αφορούν, μεταξύ άλλων, οι διορθωτικές στο νόμο –πλαίσιο προτάσεις που εισηγούνται οι πρυτάνεις των πανεπιστημίων της χώρας.
Αρχικά ως προς τις πρυτανικές εκλογές, οι πρυτάνεις των ΑΕΙ ζητούν την αλλαγή στην εκλογική διαδικασία για τους πρυτάνεις, τους κοσμήτορες των σχολών και τους προέδρους των τμημάτων, με την επιστροφή στο σύστημα των εκλεκτόρων με την εκπροσώπηση όλων των φοιτητικών παρατάξεων. Ζητούν επίσης να υπάρξει η δυνατότητα και δεύτερης συνεχόμενης θητείας για τους πρυτάνεις, κάτι που με το νέο νόμο –πλαίσιο απαγορεύεται.
Όσον αφορά στην εξέλιξη των πανεπιστημιακών, οι πρυτάνεις προτείνουν να μειωθεί ο αριθμός των εξωτερικών εκλεκτόρων, καθώς πολλοί είναι οι καθηγητές που υποχρεώνονται να ταξιδεύουν σε άλλη πόλη κάθε τόσο, ενώ εναλλακτικά ζητούν τα έξοδα των εξωτερικών, όπως λέγονται, κριτών, να καλύπτονται από ειδικό κονδύλι των ΑΕΙ.
Επειδή οι πρυτάνεις εκτιμούν πως το υφιστάμενο σύστημα αξιολόγησης των πανεπιστημίων προκαλεί πρόβλημα, αφού μόνο το 1/3 των ΑΕΙ έχει προχωρήσει σε εσωτερική αξιολόγηση λόγω αντιδράσεων από φοιτητές και πανεπιστημιακούς.
Επειδή οι πρυτάνεις ζητούν τη θέσπιση κανόνων για την οικονομική διαχείριση,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:

Αν προτίθεται να κάνει δεκτές τις διορθωτικές προτάσεις των πρυτάνεων ως προς τον προωθούμενο νόμο – πλαίσιο, που αφορούν, μεταξύ άλλων, στις πρυτανικές εκλογές, στην εξέλιξη των πανεπιστημιακών, στο σύστημα αξιολόγησης των Πανεπιστημίων και την θέσπιση κανόνων οικονομικής διαχείρησης.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ