Διορισμοί Εκπαιδευτικών

Αριθμός πρωτ: 711
Ημερομηνία: 15/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Διορισμοί Εκπαιδευτικών.

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Επιτυχόντων στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ προβάλλει αιτήματα, η ικανοποίηση των οποίων θα συμβάλλει ώστε το σύστημα των προσλήψεων των καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης να γίνει αξιοκρατικό και ταυτόχρονα δίκαιο και αδιάβλητο.
Εξάλλου η κατάργηση της επετηρίδας αυτόν τον στόχο είχε αλλά με διάφορες νομοθετικές ρυθμίσεις (Ν. 3255/2004) τα αξιοκρατικά στοιχεία συνεχώς περιορίζονται και ο αδιάβλητος χαρακτήρας τους υπονομεύεται.
Μερικά από τα αιτήματα είναι:
– Ο τρόπος πρόσληψης να είναι ένας και μοναδικός, όπως επιτάσσει και το Σύνταγμα.
– Κατάργηση του Ν. 3255/2004.
– Ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ να ξεφύγει από τα πλαίσια ενός τυπικού διαγωνισμού ελέγχου γνώσεων και να προσαρμοστεί στην απαίτηση επιλογής των κατάλληλων εκπαιδευτικών.
– Μέχρι την κατάργηση του Ν. 3255/2004 να μοριοδοτούνται όλες οι επιτυχίες στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.
– Το μοίρασμα των περιοχών διορισμού ανάμεσα στους διοριστέους του ΑΣΕΠ και του ενιαίου πίνακα (40%) να είναι ισότιμο.
– Να ισχύει σε κάθε περίπτωση η αναλογία 60% – 40%.
– Τα μόρια από τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ να διατηρούνται μόνιμα και να αθροίζονται, όπως γίνεται και με τα μόρια της προϋπηρεσίας.
– Κάθε πρόσληψη μόνιμου μέσω του 40%, αναπληρωτή, ωρομίσθιου ή για την Π.Δ.Σ., να γίνεται αποκλειστικά από τους πίνακες αυτούς.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να κάνει δεκτά τα αιτήματα του Συλλόγου των Εκπαιδευτικών Επιτυχόντων στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.
Σε καταφατική περίπτωση με ποιο χρονοδιάγραμμα προτίθεται να τα υλοποιήσει.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ