Διορισμοί πολύτεκνων εκπαιδευτικών ΤΕ 16 Μουσικής

Αριθμός πρωτ: 2986
Ημερομηνία κατάθεσης: 31/7/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Διορισμοί πολύτεκνων εκπαιδευτικών ΤΕ 16 Μουσικής.

Την έντονη αντίδραση τους εκφράζουν οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί Μουσικής, οι οποίοι έχουν πτυχίο αναγνωρισμένου ωδείου καθώς δεν μπορούν να διοριστούν αφού δεν εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 20 του Ν.3475/2006 που ρυθμίζει το θέμα αυτό.
Επειδή με τη διάταξη αυτή προβλέπεται ο διορισμός των πολύτεκνων εκπαιδευτικών του κλάδου ΤΕ 16 Μουσικής σε θέσεις του κλάδου ΠΕ16.01 Μουσικής η οποία όμως δεν εφαρμόζεται από το 2006 που εφαρμόστηκε για μια και μόνη φορά.
Επειδή, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΑΣΠΕ, υπολείπεται ένας μικρός αριθμός αδιόριστων πολύτεκνων εκπαιδευτικών ΤΕ 16 Μουσικής χωρίς να διευθετείται ο διορισμός τους, τη στιγμή που ο νόμος εφαρμόζεται για άλλες κατηγορίες πολυτέκνων, προκαλώντας έτσι το διαχωρισμό τους.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να εφαρμόσει τη διάταξη του άρθρου 20 του Ν.3475/2006 για το διορισμό των πολύτεκνων εκπαιδευτικών ΤΕ 16 Μουσικής.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης