Διορισμός μόνιμων καθηγητών

Αριθμός πρωτ: 15827
Ημερομηνία κατάθεσης: 10/3/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Διορισμός μόνιμων καθηγητών.

Τη φετινή σχολική χρονιά έχουν διοριστεί περίπου 12.000 αναπληρωτές καθηγητές, σύμφωνα με τα στοιχεία της Πανελλήνιας Ένωσης Αναπληρωτών Καθηγητών (ΠΕΑ).
Επειδή προκειμένου να μοριοδοτηθούν με το ισχύον σύστημα πολλοί από αυτούς ταλαιπωρούνται αβάσταχτα σε βάρος των ιδίων, των οικογενειών τους και των μαθητών.
Επειδή η ΠΕΑ διεκδικεί να τελειώσει η ομηρία στην οποία έχουν περιέλθει οι καθηγητές και ζητά τη θέσπιση μέγιστου χρόνου παραμονής στην αναπλήρωση, θεωρώντας ότι τα δύο διδακτικά έτη καθαρής προϋπηρεσίας είναι ένας επαρκής χρόνος,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να καλύψει ένα μεγάλο μέρος από τα κενά με μόνιμο προσωπικό για να περιοριστεί ο αριθμός των αναπληρωτών και να θεσπίσει μέγιστο χρόνο παραμονής στην αναπλήρωση τα δύο χρόνια για να τελειώνει η ομηρία των αναπληρωτών καθηγητών.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης