Δριμεία καταγγελία του προωθούμενου Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου από οργανώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος

Αριθμός πρωτ: 7646
Ημερομηνία κατάθεσης: 29/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Δριμεία καταγγελία του προωθούμενου Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου από οργανώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η πανηγυρική έγκριση από την Κυβέρνηση του σχεδίου Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού δεν ανταποκρίνεται δυστυχώς στην πραγματική του αξία, καθώς παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα. Με παλαιότερες Ερωτήσεις μου, και πιο πρόσφατα με τις 7528/28-2-08, 1793/12-11-07 και 2192/20-11-07, έχω τονίσει τις σοβαρές ενστάσεις που υπάρχουν για τις λανθασμένες επιλογές του υπό διαμόρφωση Χωροταξικού, τόσο γενικά όσο και σχετικά με την Κρήτη.
Το Χωροταξικό πλαίσιο που εγκρίθηκε δεν λύνει τα προβλήματα, αντιθέτως τα διαιωνίζει, όπως τονίζουν σε ανακοίνωσή τους οι περιβαλλοντικές οργανώσεις Αρκτούρος, ΑΡΧΕΛΩΝ, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταρεία, Καλλιστώ, Δίκτυο Μεσόγειος SOS, MΟm-Εταιρία Μελέτης και Προστασίας της Μεσογειακής Φώκιας, Greenpeace και WWF Ελλάς.
Συγκεκριμένα, επισημαίνεται ότι το Χωροταξικό αναλίσκεται σε αναφορές κατασκευαστικών έργων, χωρίς να τα εντάσσει σε ένα ενιαίο όραμα, με βάση τις κατευθύνσεις μιας οικολογικά βιώσιμης ανάπτυξης. Επίσης, επικρίνεται η απλή παράθεση καταλόγων με τις συμβατικές υποχρεώσεις της χώρας έναντι των αντίστοιχων Κοινοτικών πολιτικών. Όπως σημειώνεται παράλληλα, το τελικό σχέδιο δεν παρουσιάζει καμία συνοχή, καθώς σε αυτό ενσωματώθηκαν επιλεκτικά και γενικόλογα οι απόψεις των αρμόδιων φορέων.
Επειδή καταγγέλλεται η τελική μορφή του σχεδίου Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού ως παρωδία, και ζητείται η απόσυρσή του.
Επειδή οι περιβαλλοντικές οργανώσεις απαιτούν την έναρξη της επεξεργασίας νέου σχεδίου, το οποίο θα διέπεται από άρτια επιστημονική τεκμηρίωση και θα προέλθει μέσα από ανοιχτές διαδικασίες διαβούλευσης, σε αντίθεση με το προβληματικό Χωροταξικό που ενέκρινε εσπευσμένα και αδικαιολόγητα η Κυβέρνηση,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να λάβει υπόψη τις βαριές καταγγελίες των περιβαλλοντικών οργανώσεων, τόσο για τη διαδικασία διαβούλευσης όσο και για τα σοβαρά προβλήματα του σχεδίου Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού το οποίο ενέκρινε η Κυβέρνηση, και να προβεί στην εκ νέου επεξεργασία και διαμόρφωσή του, ώστε να ενσωματώνει τις απαιτήσεις μιας οικολογικά βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ