Δρόμος από Γάζι προς Καλέσσα

Αριθμός πρωτ: 9123
Ημερομηνία κατάθεσης: 11/6/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
3) ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Δρόμος από Γάζι προς Καλέσσα

Το Δημοτικό Διαμέρισμα των Καλεσσών του Δήμου Γαζίου αποτελείται από τους οικισμούς των Άνω και Κάτω Καλεσσών, οι οποίοι, παρά το ότι έχουν ενταχθεί στο πολεοδομικό συγκρότημα του Ηρακλείου, εντούτοις συνδέονται με τον εθνικό δρόμο και το Γάζι με ένα νομαρχιακό δρόμο που παρουσιάζει τεράστια προβλήματα εξαιτίας της στενότητάς του αλλά και της φθοράς του οδοστρώματος.
Ο Δήμος Γαζίου και η Νομαρχία Ηρακλείου αδυνατούν, εξαιτίας της έλλειψης χρηματοδοτήσεων, να καλύψουν το κόστος διαπλάτυνσης και ανακατασκευής του τμήματος αυτού του δρόμου παρά το σχετικά περιορισμένο μήκος του που υπολογίζεται γύρω στα 5 km.
Η ανάγκη για την ανακατασκευή του δρόμου με προδιαγραφές που θα καλύπτουν τις απαιτήσεις που έχουν δημιουργηθεί είναι επιτακτική.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:

Αν προτίθενται να ενισχύσουν με τις αναγκαίες χρηματοδοτήσεις τους φορείς της Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να καλύψουν το κόστος ανακατασκευής του δρόμου από Γάζι προς Καλέσσα, τα οποία ως γνωστόν, με την πάροδο του χρόνου εντάσσονται στις πυκνοκατοικημένες περιοχές της ευρύτερης περιοχής του πολεοδομικού συγκροτήματος Ηρακλείου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης