Δρόμος Βορίζια-Νίδα

Αριθμός πρωτ: 675
Ημερομηνία κατάθεσης: 22/6/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Δρόμος Βορίζια-Νίδα.

Ο δρόμος Βορίζια-Νίδα, μέρος του οποίου έχει διανοιχθεί και έχει ασφαλτοστρωθεί, ενώνει τον ορεινό όγκο του Ψηλορείτη με την πεδιάδα της Μεσαράς και δημιουργεί προϋποθέσεις ανάπτυξης και των δύο περιοχών.
Ο Δήμος Ζαρού με την διατεθείσα πίστωση των 50.000 ευρώ θα διανοίξει τμήμα από τα 1500μ. για τα οποία υπάρχει άδεια και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 150.000 ευρώ.
Μετά την ολοκλήρωση και αυτού του τμήματος διανοίγεται το μεγαλύτερο τμήμα του δρόμου και συγκεκριμένα περίπου 5200μ και απομένει μόνο το τμήμα, για την αδειοδότηση του οποίου προαπαιτείται η επίλυση θεσμικών ζητημάτων αφού είναι προστατευόμενη περιοχή NATURA 2000, σύμφωνα με την απάντηση του Υπ.Εσωτερικών στην 11184/2-5-08 Ερώτησή μου.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός
1) Αν προτίθεται να διαθέσει στο Δήμο Ζαρού και την υπόλοιπη πίστωση των 100.000 ευρώ προκειμένου να διανοιχθούν τα 1500μ που έχουν άδεια και
2) Αν προτίθεται να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την αντιμετώπιση των θεσμικών ζητημάτων για το υπόλοιπο τμήμα όπως αναφέρεται στην απάντηση.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ