Δυσαρέσκεια αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων για αρνητικά σημεία της προωθούμενης Υπουργικής Απόφασης για την υλοποίηση του αναπτυξιακού νόμου

Αριθμός πρωτ: 865
Ημερομηνία κατάθεσης: 30/7/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Δυσαρέσκεια αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων για αρνητικά σημεία της προωθούμενης Υπουργικής Απόφασης για την υλοποίηση του αναπτυξιακού νόμου.

Σοβαρές και απολύτως δικαιολογημένες είναι οι ενστάσεις των φορέων του αγροτικού κόσμου για πολλά σημεία του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004, και ειδικότερα για την υλοποίησή του, όπως αυτή προωθείται με Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία καθορίζει τους όρους και τις διαδικασίες για την υποβολή επενδυτικών αιτημάτων που αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία των γεωργικών προιόντων.
Συγκεκριμένα, σε εκδήλωση για την ενημέρωση των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, η οποία πραγματοποιήθηκε από την ΠΑΣΕΓΕΣ, επισημάνθηκαν τα ακόλουθα αρνητικά στοιχεία στο νόμο και στην υπό δημοσίευση ΚΥΑ, τα οποία υπονομεύουν σοβαρά τον αναπτυξιακό του χαρακτήρα. Καταρχάς, τονίστηκε η περικοπή του ποσοστού επιχορήγησης που παρέχουν οι γενικές διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου, με βάση το άρθρο 5, καθώς από 55% αυτό το ποσοστό γίνεται στη συνέχεια 40%. Επίσης, προβληματίζει η απουσία κινήτρων για τον εκσυγχρονισμό των πυρηνελαιουργείων, ώστε να λαμβάνεται υπόψη και η ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος.
Επειδή, τέλος, επισημάνθηκε ότι παρά το ότι θα έπρεπε να δίνεται λύση στο πρόβλημα της ανισότητας των όρων και των συνθηκών αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ συνεταιριστικών και ιδιωτικών φορέων για την υλοποίηση επενδύσεων, με δεδομένο ότι με βάση το Προεδρικό Διάταγμα 283/1989 οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις υποχρεούνται σε τήρηση διατάξεων και ρυθμίσεων δημόσιου λογιστικού, και τίθενται έτσι σε μειονεκτική θέση, καμία κίνηση δεν γίνεται σε αυτή την κατεύθυνση από την Κυβέρνηση,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Εάν προτίθενται να λάβουν υπόψη τους τις σοβαρές ενστάσεις των αγροτικών συνεταιριστικών φορέων και να προβούν στις αναγκαίες τροποποιήσεις της προωθούμενης ΚΥΑ για την υλοποίηση του αναπτυξιακού νόμου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης