Δυσαρέσκεια των βιοκαλλιεργητών για το Προεδρικό Διάταγμα για τις λαϊκές αγορές βιολογικών προϊόντων

Αριθμός πρωτ: 3388
Ημερομηνία κατάθεσης: 14/8/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Δυσαρέσκεια των βιοκαλλιεργητών για το Προεδρικό Διάταγμα για τις λαϊκές αγορές βιολογικών προϊόντων.

Με επιστολή διαμαρτυρίας που κοινοποίησαν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τα σωματεία βιοκαλλιεργητών ΣΥΒΙΛΑΑ, ΕΑΒΒΕ, ΣΒΙΟΛΑΚ και ΔΗΜΗΤΡΑ εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για το προωθούμενο Προεδρικό Διάταγμα για τις «Λαϊκές Αγορές Βιολογικών Προϊόντων», το οποίο πλήττει την ανάπτυξη της βιοκαλλιέργειας στη χώρα.
Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, η γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας για το σχέδιο Π.Δ. θέτει εν αμφιβόλω τη νομιμότητα και συνταγματικότητα του Διατάγματος, το οποίο απαιτείται να επαναδιατυπωθεί ριζικά. Οι αλλαγές που επέφεραν οι αρμόδιοι Υπουργοί στη συνέχεια, είναι αμφίβολο κατά πόσο ικανοποιούν την απαίτηση αυτή.
Συγκεκριμένα, τονίζεται ότι το εν λόγω Π.Δ. είναι αντίγραφο των συμβατικών λαϊκών, τη στιγμή που οι βιοκαλλιεργητές αξιώνουν δικαιολογημένα την πλήρη θεσμική και νομική αυτοτέλεια των αγορών τους. Αγνοείται, ειδικότερα, το γεγονός ότι οι αγορές των βιοκαλλιεργητών, πέρα από αμιγώς βιολογικές είναι και αμιγώς παραγωγικές, καθώς είναι οι πρώτες και μοναδικές αγορές αγροτών στη χώρα, όπως επισημαίνεται.
Επειδή και με παλαιότερες Ερωτήσεις μου έχω προβάλει τις δικαιολογημένες απαιτήσεις των βιοκαλλιεργητών για κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο που να κατοχυρώνει τις αγορές τους.
Επειδή η ανάγκη αυτή είναι ιδιαίτερα έντονη σε μια χρονική περίοδο που η ακρίβεια πλήττει τους καταναλωτές ενώ οι τιμές παραγωγού πέφτουν,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Εάν προτίθενται να προβούν σε τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος για τις «Λαϊκές Αγορές Βιολογικών Προϊόντων», το οποίο συναντά τη σφοδρή αντίθεση όλων των βιοκαλλιεργητών της χώρας, με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η θεσμική αυτοτέλεια των αγορών αυτών, προς όφελος των ίδιων των βιοκαλλιεργητών αλλά και των καταναλωτών

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης