Δυσπρόσιτα σχολεία και εφαρμογή καινοτόμων δράσεων σε αυτά

Αριθμός πρωτ: 1883
Ημερομηνία κατάθεσης: 18/7/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Δυσπρόσιτα σχολεία και εφαρμογή καινοτόμων δράσεων σε αυτά.

Να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να καλυφθούν οι πολλές κενές θέσεις στα δυσπρόσιτα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ζητούν τα αιρετά μέλη του ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης, προκειμένου η έναρξη του νέου σχολικού έτους να βρει ανοικτές αυτές τις σχολικές μονάδες και χωρίς προβλήματα διδακτικού προσωπικού.
Σύμφωνα με τα μέλη του ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης, τα κενά στα δυσπρόσιτα σχολεία καλύπτονται εκτός επετηρίδας από το Υπουργείο Παιδείας, κάτι όμως που τα τελευταία χρόνια δεν γίνεται, παρά τις διαμαρτυρίες των τοπικών κοινωνιών και την υποχρέωση της πολιτείας να εφαρμόσει το υφιστάμενο νομικό καθεστώς.
Επιβεβλημένη δε κρίνεται και η ανάγκη να μεταφερθούν όλες οι καινοτόμες δράσεις που υπάρχουν σήμερα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ολοήμερα τμήματα, ξένη γλώσσα, προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.α.) σε όλα τα δυσπρόσιτα σχολεία, καθώς και να στελεχωθούν και να λειτουργήσουν τα τμήματα ένταξης που έχουν προταθεί σε αυτά.
Στο νομό Ηρακλείου έχουν χαρακτηριστεί ως δυσπρόσιτα, τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία του Αχεντριά, των Βοριζίων, των Καμαρών και του Αντισκαρίου, τη στιγμή που υπάρχει ανάγκη να χαρακτηριστούν δυσπρόσιτα και άλλα σχολεία, όπως π.χ. στα Πηγαϊδάκια, στην Ψαρή Φοράδα, στο Δεμάτι και αλλού.
Επειδή άλλοι Νομοί της Ελλάδας έχουν σημαντικό αριθμό δυσπρόσιτων σχολείων, σε αντίθεση με την Κρήτη, όπου υπάρχουν μόνο 4 στο Νομό Ηρακλείου, 2 στο Ρέθυμνο, 9 στα Χανιά και κανένα στο Λασίθι.
Επειδή, όπως υπογραμμίζεται, είναι ανάγκη να στηριχθούν τα σχολεία της ενδοχώρας της Κρήτης, καθώς η αναβάθμιση της παρεχόμενης σε αυτά εκπαίδευσης, θα συμβάλλει σταδιακά τα μέγιστα στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής σε τόπους δύσβατους και απομακρυσμένους,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Αν προτίθεται να κάνει δεκτές τις προτάσεις των εκπαιδευτικών και να προβεί στην άμεση κάλυψη των κενών διδακτικού προσωπικού στα δυσπρόσιτα σχολεία του Νομού Ηρακλείου και της Κρήτης γενικότερα, καθώς και να εφαρμόσει όλες τις καινοτόμες δράσεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλες τις σχολικές μονάδες αυτού του τύπου.
2) Αν προτίθεται να προβεί στον χαρακτηρισμό ως δυσπρόσιτων και άλλων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων της ενδοχώρας και του νότου του Νομού Ηρακλείου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης