Δυσχερείς οικονομικές συγκυρίες και επιχειρηματικό περιβάλλον

Αριθμός πρωτ: 7836
Ημερομηνία κατάθεσης: 9/5/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Δυσχερείς οικονομικές συγκυρίες και επιχειρηματικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης που πραγματοποιήθηκε από την ICAP και παρουσιάστηκε πρόσφατα, η εξέλιξη της συναλλακτικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων ΑΕ και ΕΠΕ παρουσιάζει σχετικά με το ποσοστό ασυνέπειας αυξητική τάση την τριετία 2004-2006.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, το ποσοστό ασυνέπειας της συναλλακτικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων των ΑΕ και των ΕΠΕ ήταν στο 3,44% το 2004, για το 2005 το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 3,46% παρουσιάζοντας μια αύξηση της τάξεως του 13%, ενώ για το 2006 το ποσοστό ανέβηκε ακόμα περισσότερο στο 3,91%, παρουσιάζοντας έτσι επιπλέον αύξηση.
Επειδή οι δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες που διαμορφώθηκαν στη χώρα μας κατά την τελευταία τριετία, πέρα από τις συνέπειες για τα νοικοκυριά έχουν αρνητικό αντίκτυπο και στη συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας το ποσοστό ασυνέπειας των επιχειρήσεων (ΑΕ και ΕΠΕ) αυξήθηκε.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν προκειμένου να ομαλοποιηθεί το δυσμενές οικονομικό κλίμα το οποίο έχει ως αποτέλεσμα ο επιχειρηματικός κόσμος να εισπράττει την ανασφάλεια αυτή, η οποία οδηγεί στην αρνητική συναλλακτική συμπεριφορά των ΑΕ και ΕΠΕ στη χώρα μας την τελευταία τριετία.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης