Εγκατάσταση Νέων Αγροτών

Αριθμός πρωτ: 1158
Ημερομηνία κατάθεσης: 29/6/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Εγκατάσταση Νέων Αγροτών.

Η πρόσφατη εγκύκλιος του Υπ.Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που περιορίζει το χρονικό όριο υποβολής φακέλων υποψηφιότητας μέχρι τις 15 Ιουλίου, αναδεικνύει το μεγάλο πρόβλημα που έχει δημιουργήσει η μεγάλη καθυστέρηση, κατά τρία και πλέον χρόνια, της υλοποίησης του Προγράμματος των Νέων Αγροτών, αλλά και την αδυναμία κάλυψης των αναγκών που υπάρχουν στην ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού στον Αγροτικό Τομέα.
Επειδή, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, οι μισές περίπου από τις μέχρι σήμερα αιτήσεις στο νομό Ηρακλείου δεν μπορούν να ενταχθούν εξαιτίας των περιορισμένων κονδυλίων.
Επειδή, για όλους αυτούς που δεν θα ενταχθούν αν και δικαιούχοι, θα δημιουργηθούν μεγάλα προβλήματα με σημαντικότερο τον αποκλεισμό τους από την επόμενη προκήρυξη.
Επειδή, είναι ανάγκη να καλυφθεί χωρίς χρονοτριβές, το έλλειμα σε νέο ανθρώπινο δυναμικό στον Αγροτικό Τομέα, αφού σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία παρατηρείται υπερβολική γήρανση του αγροτικού πληθυσμού.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να προχωρήσει άμεσα και στην επόμενη προκήρυξη, ώστε με την αύξηση των κονδυλίων να καλυφθούν όλες οι αιτήσεις που κατατέθηκαν αλλά και αυτές που πρόκειται να κατατεθούν εφόσον, ως γνωστόν, ο Αγροτικός Τομέας έχει μεγάλη ανάγκη από νέας ηλικίας ανθρώπινο δυναμικό.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. ΣτρατάκηςΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ