Εγκύκλιος ΟΑΕΔ κατά το «αποφασίζομεν και διατάσσομεν» των αλήστου μνήμης εποχών

Αριθμός πρωτ: 5698
Ημερομηνία κατάθεσης: 5/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος ΟΑΕΔ κατά το «αποφασίζομεν και διατάσσομεν» των αλήστου μνήμης εποχών.

Πλήρη εφαρμογή βρίσκει στην Εγκύκλιο του Δ/ντή Εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ το «αποφασίζομεν και διατάσσομεν» των αλήστου μνήμης εποχών.
Η αδυναμία της Διοίκησης του ΟΑΕΔ να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, της επιβάλλει με παράνομες και παράτυπες εντολές να επαναφέρει την τάξη στις σχολές του ΟΑΕΔ, που η ίδια με τις αποφάσεις της έχει διαταράξει.
Δεν κάνω καμιά αναφορά στο περιεχόμενο της εγκυκλίου και την αστυνομική μεθοδολογία που ακολουθεί γιατί είναι το λιγότερο απαράδεκτο, αντιεκπαιδευτικό και σε πλήρη αντίθεση με τους κανονισμούς λειτουργίας των ΕΠΑΣ.
Επειδή από την Εγκύκλιο διαφαίνεται ότι η Διοίκηση του ΟΑΕΔ προτίθεται να εξαντλήσει την αυστηρότητά της στους καθηγητές για τις κινητοποιήσεις των μαθητών.
Επειδή οι μαθητές δικαιολογημένα αγανακτούν και ήδη στις σχολές των ΕΠΑΣ Ηρακλείου Κρήτης έχουν γίνει καταλήψεις.
Επειδή στην πράξη με το νέο νόμο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση δεν μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά και προς όφελος των μαθητών τα προγράμματα μαθητείας.
Επειδή με όλες αυτές τις ενέργειες και τις αστυνομικού περιεχομένου αποφάσεις η εκπαιδευτική κοινότητα είναι σε πλήρη αναστάτωση, ιδιαίτερα δε το εκπαιδευτικό προσωπικό, μόνιμο και εποχιακό, στο οποίο παράνομα διακόπτεται η σύμβασης εργασίας του,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η κ. Υπουργός:
1) Αν είναι σε γνώση της η Εγκύκλιος της Δ/σης Εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ και κυρίως αν συμφωνεί με το αστυνομικό, αντιεκπαιδευτικό και παράνομο περιεχόμενό της.
2) Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί και αν αποσύρει την Εγκύκλιο προκειμένου να επανέλθει η ηρεμία στις σχολές και να ισχύσουν τα νόμιμα.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ