Εγρήγορση για τον τουρισμό

Αριθμός πρωτ: 4606
Ημερομηνία κατάθεσης: 16/1/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Εγρήγορση για τον τουρισμό.

Το Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ), στην ετήσια ανακοίνωσή του για την επίδοση του Ελληνικού Τουριστικού Τομέα κατά το 2007 αποτυπώνει μια εικόνα απογοητευτική για την απόδοση του ελληνικού τουρισμού στη διάρκεια της χρονιάς που πέρασε.
Σύμφωνα με την ανάλυση των στοιχείων στον τουριστικό τομέα σημειώνεται εμφανής τάση υποχώρησης, τη στιγμή που αποτελεί τον έναν από τους δυο αξιόπιστους εξωστρεφείς κλάδους παραγωγής μαζί με τη ναυτιλία. Η κακή πορεία του τουρισμού είναι ιδιαίτερα έντονη σε προσφιλείς προορισμούς όπως τα Ιόνια Νησιά, η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
Αν και έχει επισημανθεί ήδη στο παρελθόν και με την από 1-10-07/195 Ερώτησή μου πως υπάρχει υστέρηση στο τουριστικό συνάλλαγμα σε σχέση με την αύξηση των αφίξεων και αυτό αποτελεί, κατά το ΙΤΕΠ, το σοβαρότερο πρόβλημα, δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για να βελτιωθεί η κατάσταση.
Παράλληλα η εικόνα του τουρισμού σε γειτονικές ανταγωνίστριες χώρες είναι καλή, πράγμα που σημαίνει πως αν διερευνηθούν και εντοπισθούν τα αίτια υπάρχει δυνατότητα να μεταβληθεί και στη χώρα μας η αρνητική εικόνα στον τουριστικό τομέα.
Επειδή σύμφωνα με τον ΙΤΕΠ οι εξελίξεις στο είδος του τουριστικού προϊόντος που προσφέρει η Ελλάδα βρίσκονται σε λάθος δρόμο αφού κάθε προσπάθεια να αλλάξει το τουριστικό προϊόν θα πλήξει ακόμα περισσότερο τον τουρισμό.
Επειδή η Ελλάδα ως κατεξοχήν τουριστική χώρα δεν επιτρέπεται να παρουσιάζει αρνητική εικόνα στον τουριστικό τομέα ιδιαίτερα τώρα που οι Ολυμπιακοί Αγώνες έχουν αυξήσει την αναγνωρισιμότητα της χώρας μας ως τουριστικού προορισμού,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στον κλάδο του τουρισμού τόσο από τη μείωση εισροής συναλλάγματος όσο και από τη μη ικανοποιητική προσέλευση τουριστών.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης