ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εθνικό Σύστημα Υγείας και η απαξίωσή του από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας

του Μανόλη Σοφ. Στρατάκη
Βουλευτή ΠΑΣΟΚ Ν. Ηρακλείου

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας ήταν η μεγαλύτερη ίσως παρέμβαση των Κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ μετά το 1980 και άλλαξε πράγματι τα δεδομένα στο χώρο της υγείας.
Είναι γεγονός όμως ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας απαιτεί τομές, χρειάζεται συνεχή παρακολούθηση και προσαρμογή στα νέα δεδομένα για να μπορεί να είναι αποτελεσματικό προς όφελος των πολιτών που το χρειάζονται και το αξιοποιούν.
Κάποιες προσπάθειες του πρόσφατου παρελθόντος δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα και όλο το σύστημα μοιάζει να μην έχει βρει τους ρυθμούς που χρειάζεται και εξ’ αυτού του λόγου τα πράγματα δυσκολεύουν καθημερινά.
Είναι όμως άλλο να κάνεις προσπάθεια να παίρνεις μέτρα τα οποία μπορεί να μην αποδίδουν αυτά που ευελπιστείς και άλλο να μην κάνεις απολύτως τίποτα ουσιαστικά, όπως δυστυχώς συμβαίνει τα τελευταία χρόνια.
Έχει εντοπιστεί ότι ένα από τα προβλήματα που υπάρχουν σε ένταση είναι οι ελλείψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Αντί λοιπόν να γίνει προσπάθεια να καλυφθούν αυτά τα κενά γίνεται ακριβώς το αντίθετο, καμία καινούργια πρόσληψη, καθυστερήσεις για τις ήδη εγκεκριμένες θέσεις, που δεν καλύπτουν ούτε τα κενά των αποχωρούντων, αλλά μόνο λόγια, όπως και σε πρόσφατη Ερώτησή μου στη Βουλή και ανακοινώσεις για νέες προσλήψεις χωρίς κανένα αντίκρισμα.
Το αποτέλεσμα είναι, όχι μόνο να αυξάνει η ιδιωτική δαπάνη για περίθαλψη, αλλά και το Εθνικό Σύστημα Υγείας να υποβαθμίζεται, να αυξάνουν οι χρόνοι αναμονής εξετάσεων, επεμβάσεων και λοιπών ιατρικών πράξεων, να υπάρχουν ελλείψεις και γενικότερα μια απαξίωση που άρχισε να γίνεται ορατή ακόμη και από μη ειδικούς.
Πρόσφατη έρευνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο έδειξε ότι το Εθνικό Σύστημα κατέβηκε πέντε θέσεις στην κλίμακα αξιολόγησης και με άριστα το 1000 πήρε μόνο 561 μονάδες, δηλαδή μόλις και μετά βίας πέρασε τη βάση. Αν δε ληφθεί υπόψη ότι οι βασικοί δείκτες, όπως αυτοί της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, η πρόσβαση σε οικογενειακό γιατρό, η ύπαρξη ιατρικού ηλεκτρονικού φακέλου αλλά και άλλοι εννέα δείκτες, και συνολικά 12 από τους 25, βαθμολογούνται κάτω από τη βάση.
Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που δυσκολεύει τα πράγματα είναι η υπερχρέωση των νοσοκομείων, σύμφωνα δε με τα στοιχεία του ίδιου του Υπουργείου σε γραπτή απάντηση Ερώτησής μου, η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην αδυναμία των ασφαλιστικών ταμείων, που χρηματοδοτούνται από το κράτος, να εξοφλήσουν τις οφειλές τους στα νοσοκομεία.
Αποδεικνύεται με αυτό τον τρόπο ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας διευρύνει τη λεγόμενη «άσπρη τρύπα», δηλαδή τα χρέη των νοσοκομείων τα οποία ξεπερνούν τα 3 δις ευρώ, χωρίς να υποχρεώνεται να εμφανίζει αυτές τις οφειλές στο Δημόσιο χρέος, αξιοποιεί δηλαδή άλλο ένα τερτίπι για να αποδείξει στην πράξη την αδυναμία της να χειριστεί με επάρκεια τα δημοσιονομικά πράγματα της χώρας.
Αποδεικνύεται με αυτά τα λίγα, γιατί θα μπορούσαν να αναφερθούν πάρα πολλά, ότι η Κυβέρνηση της ΝΔ συνειδητά απαξιώνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από το δάκτυλό της με επικοινωνιακές τακτικές και λογικές.
Τα πράγματα όμως άρχισαν ήδη να γίνονται αντιληπτά από όλους και πρέπει επιτέλους να μπει τέρμα σε αυτές τις μεθοδεύσεις και ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να υπάρχει καθημερινή αντίδραση και έκφραση αντίθεσης των πολιτών.