Εθνικό σύστημα υγείας και πανεπιστημιακοί γιατροί

Αριθμός πρωτ: 249
Ημερομηνία κατάθεσης: 11/1/2010

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Εθνικό σύστημα υγείας και πανεπιστημιακοί γιατροί.

Είναι γεγονός ότι όλα όσα έγιναν ή δεν έγιναν τα τελευταία χρόνια συνέβαλαν τα μέγιστα στην υποβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και πολλές φορές στην ακύρωση του στη συνείδηση των πολιτών, για τους οποίους υπήρξε επαναστατική αλλαγή και η ελπίδα στον τομέα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Ταυτόχρονα, η έμμεση κατάργηση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης σε συγκεκριμένη κατηγορία επιστημονικού δυναμικού, αλλά και η διαφοροποίηση μεταξύ κέντρου και περιφέρειας, έχουν οδηγήσει στην πλήρη εμπορευματοποίηση του συστήματος και στην άνθιση της διαφθοράς.
Στην Κρήτη, το τελευταίο διάστημα, είναι μείζον θέμα από όλα τα μέσα επικοινωνίας η διπλή απασχόληση πανεπιστημιακών γιατρών στο Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα και το όλο κλίμα που διαμορφώνεται υποβαθμίζει όχι μόνο το σύστημα αλλά και τη μεγάλη πλειοψηφία των γιατρών που πιστεύουν ότι η ιατρική είναι κατά βάση λειτούργημα.
Επειδή, το ζήτημα αυτό έχει απασχολήσει ακόμη και τις εισαγγελικές αρχές και απασχολεί τους ιατρικούς συλλόγους και την κοινωνία στο σύνολό της.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η κυρία Υπουργός:
Αν προτίθεται να παρέμβει άμεσα για την αντιμετώπιση του όλου προβλήματος αλλά και την επιβολή της νομιμότητας στο χώρο της υγείας και ιδιαίτερα στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης