Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία και τυφλών

Αριθμός πρωτ: 3459
Ημερομηνία κατάθεσης: 18/12/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία και τυφλών.

Η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών με υπόμνημά της καταδεικνύει την ανάγκη λήψης πρωτοβουλιών από την Κυβέρνηση για την νομοθετική και θεσμική κατοχύρωση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για όλα τα άτομα με αναπηρία, για τους τυφλούς αλλά και για τα άτομα με χαμηλή όραση.
Η ανάγκη της υποχρεωτικότητας στην εκπαίδευση των τυφλών καθώς και όσων παρουσιάζουν χαμηλή όραση είναι πρωτεύον ζήτημα προκειμένου να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες για όλους τους πολίτες.
Επειδή απαιτείται να υπάρχει ο αναγκαίος εξοπλισμός για όλους τους τυφλούς μαθητές και φοιτητές με φορητούς υπολογιστές με το κατάλληλα προσαρμοσμένο για τυφλούς λογισμικό και προγράμματα σύνθεσης φωνής ή μεγέθυνσης χαρακτήρων και δωρεάν σύνδεση στο Διαδύκτιο.
Επειδή κρίνεται αναγκαίο να δημιουργηθεί Εθνικό Τυπογραφείο για εκτύπωση βιβλίων στη γραφή Braille και για τις τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης καθώς και τη μετατροπή τους σε ψηφιακή μορφή, καθώς επίσης και η δημιουργία Εργαστηρίων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για τυφλά άτομα που αδυνατούν να φοιτήσουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Επειδή είναι ανάγκη, για την εξυπηρέτηση των τυφλών αλλά και των ατόμων με χαμηλή όραση να υπάρχουν γραφεία εξυπηρέτησης τους στα Πανεπιστήμια, καθώς και όλες οι ιστοσελίδες των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ να μπορούν να χρησιμοποιούνται από αυτούς,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να προβεί άμεσα στην ικανοποίηση των αιτημάτων της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών προκειμένου να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες και ίσα δικαιώματα για όλους τους πολίτες.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ