Εικόνα διάλυσης στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 11410
Ημερομηνία κατάθεσης: 11/12/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Εικόνα διάλυσης στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Σε μεγάλη αναστάτωση είναι όλοι οι εργαζόμενοι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και αγανάκτηση κυριαρχεί στους νοσηλευομένους, για την εικόνα διάλυσης που παρουσιάζει το καμάρι του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην Κρήτη.
Οι ελλείψεις προσωπικού είναι τεράστιες, και προσεγγίζουν το 1/3 του συνόλου του προσωπικού, αφού σε σχέση με τις οργανικές θέσεις του πεπαλαιωμένου πλέον οργανισμού, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, υπάρχουν 288 κενά στη νοσηλευτική υπηρεσία, 123 κενά στην ιατρική υπηρεσία, 248 κενά στη διοικητική υπηρεσία και 57 κενά στην τεχνική υπηρεσία.
Η έλλειψη εντελώς απαραίτητων υλικών, όπως γάζες, γάντια, σύριγγες, κλπ., είναι όχι μόνο εμφανής, αλλά καθιστά και την παροχή υπηρεσιών επικίνδυνη.
Ο μηχανολογικός εξοπλισμός είναι πεπαλαιωμένος και τα περισσότερα μηχανήματα τίθενται καθημερινά εκτός λειτουργίας.
Δεν λειτουργεί η Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας και η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας υπολειτουργεί, αφού η κάλυψη των κλινών από νοσηλευτικό προσωπικό γίνεται μόνο κατά το ήμισυ, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.
Επειδή εκτός από τα παραπάνω, υπάρχει και τεράστιο πρόβλημα, με το χρέος του νοσοκομείου που ανέρχεται στα 150 εκατομμύρια ευρώ.
Επειδή οι εργαζόμενοι είναι αναγκασμένοι να προβαίνουν σε συνεχείς κινητοποιήσεις μήπως υπάρξει επιτέλους ευαισθητοποίηση του καθ’ ύλην, αλλά μόνο στα λόγια, αρμόδιου Υπουργείου,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Αν προτίθεται να καλύψει και πότε, έστω τις κενές οργανικές θέσεις σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού.
2) Αν προτίθεται να εξασφαλίσει άμεσα τις ανάγκες του νοσοκομείου σε υγειονομικό υλικό και μηχανολογικό εξοπλισμό, και
3) Αν προτίθεται και με ποιο χρονοδιάγραμμα, να καλύψει το τεράστιο χρέος του νοσοκομείου

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης