Εισήγηση Μ.Στρατάκη στο σχέδιο νόμου του Υπ.Οικονομικών για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 123/2006 για τις Υπηρεσίες

Τρίτη 20 Απριλίου 2010

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
συζητάμε σήμερα ένα πολύ ενδιαφέρον σχέδιο νόμου με την έννοια ότι έχει πάρει τον τίτλο του περιβόητου νομοσχεδίου για την όλη διαδικασία που προηγήθηκε στα όργανα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας είτε ήταν το Κοινοβούλιο, είτε ήταν τα άλλα αρμόδια όργανα μέχρι να ολοκληρωθεί. Κι αναφερόμαστε βέβαια στη σχετική οδηγία 123/2006 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, την περιβόητη οδηγία Μπολκενστάιν.
Κάνω αυτή την εισαγωγή γιατί εκτιμώ ότι η αίσθηση που είχε διαμορφωθεί όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν προς αρνητική κατεύθυνση επειδή κυριαρχούσε μια αντίληψη, με βάση τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι διαμορφώνεται ένα νέο νομικό πλαίσιο το οποίο ουσιαστικά θα είχε ως βάση να κατισχύει σε ό,τι αφορά στην παροχή υπηρεσιών το δίκαιο των χωρών προέλευσης των εργαζομένων και όχι των χωρών παροχής των υπηρεσιών. Όταν αυτό ανετράπη –και ανετράπη μέσα από τις σκληρές διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου- ασφαλώς η οδηγία στην ουσία της αποκτά διαφορετικό περιεχόμενο.

Και θέλω να πιστεύω ότι αυτό το διαφορετικό περιεχόμενο είναι εκείνο το οποίο μας κάνει σήμερα να πιστεύουμε ότι πρέπει με γρήγορες διαδικασίες να ενσωματώσουμε αυτή την οδηγία στο ελληνικό δίκαιο, γιατί ασφαλώς εμπεριέχει και πάρα πολλά θετικά στοιχεία τα οποία θα συμβάλλουν στην επίλυση χρόνιων προβλημάτων του ελληνικού κράτους, της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.
Βεβαίως η οδηγία αυτή εφαρμόζει βασικές αρχές της Λισαβόνας και της Λευκής Βίβλου για τη διακυβέρνηση του 2002 και οι διατάξεις τις οποίες έχει διέπουν μεταξύ άλλων την άρση εμποδίων στην ελεύθερη διακίνηση και παροχή ενδοκοινοτικών και άλλων υπηρεσιών και βέβαια στην απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών.
Στόχος επίσης είναι η ενίσχυση της εμπιστοσύνης μεταξύ των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών και η οικοδόμηση κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των παρόχων και καταναλωτών υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά.

Βεβαίως ο στόχος όλης αυτής της διαδικασίας και της ενσωμάτωσης -και βεβαίως της ίδιας της οδηγίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης- είναι η ενδυνάμωση του τριτογενούς τομέα των υπηρεσιών αλλά και στο να συμβάλλει στην αύξηση της απασχόλησης. Εμείς εκτιμούμε ότι μέσα από την ενσωμάτωση αυτής της οδηγίας αλλά και την εφαρμογή της στα πλαίσια της Ευρώπης θα επωφεληθούν οι ελληνικές επιχειρήσεις και βεβαίως οι Έλληνες καταναλωτές.
Οι ρυθμίσεις της οδηγίας είναι γεγονός ότι έχουν ένα γενικό και οριζόντιο χαρακτήρα και όχι έναν κλαδικό χαρακτήρα. Και βεβαίως αναφέρονται στην ελευθερία εγκατάστασης φυσικών και νομικών προσώπων και στην ελευθερία κυκλοφορίας και υπηρεσιών χωρίς την εγκατάσταση σε μια χώρα που μπορεί να δίνει τις υπηρεσίες της σε άλλες χώρες.

Είναι γεγονός ότι με αυτή τη διαδικασία που μπαίνει οι υπηρεσίες που θα παρέχονται θα είναι υπηρεσίες προς επιχειρήσεις που είναι παροχή υπηρεσίας, παροχή συμβούλων σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης, υπηρεσίες πιστοποίησης και υπηρεσίες δοκιμών, υπηρεσίες διαχείρισης εγκαταστάσεων συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης γραφείων, υπηρεσίες διαφήμισης, προσλήψεων, εμπορικών πρακτόρων, υπηρεσίες σχετικές με δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας.
Και βεβαίως υπηρεσίες προς επιχειρήσεις και προς τους καταναλωτές που είναι επαγγελματικές υπηρεσίες, υπηρεσίες δικηγόρων, για παράδειγμα, μηχανολόγων, τοπογράφων, κτηνιάτρων κ.λπ. Υπηρεσίες συνοδευόμενες με ακίνητα, όπως είναι υπηρεσίες μεσιτικών γραφείων, το διανεμητικό εμπόριο, τις υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης, την οργάνωση εμπορικών εκθέσεων, τις υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων και leasing.
Και βέβαια αποκλειστικά υπηρεσίες προς καταναλωτές όπως είναι υπηρεσίες τουριστικών γραφείων, υπηρεσίες ξεναγών, υπηρεσίες αναψυχής, αθλητικών κέντρων, πάρκων αναψυχής, υπηρεσίες υποστήριξης κατοίκων, όπως η παροχή βοήθειας σε ηλικιωμένα άτομα στο βαθμό, που δεν αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, υπηρεσίες σχολών οδηγών και υπηρεσίες ιδιωτικών μουσείων, βιβλιοθηκών, θεάτρων κ.λπ.
Η συγκεκριμένη οδηγία των υπηρεσιών ως γενική και συνολική, όπως είπα και πριν, έχει χαρακτήρα συμπληρωματικό στην υφιστάμενη τομεακή νομοθεσία της χώρας μας. Αυτό θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ θετικό με την έννοια ότι ουσιαστικά συμβάλλει στο να διαμορφωθεί ένα περιβάλλον εμβάθυνσης σε ό,τι αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι γεγονός ότι η συγκεκριμένη διαδικασία και όλες αυτές οι ρυθμίσεις που γίνονται αφορούν ουσιαστικά -είτε αφορούν τις εργασιακές σχέσεις ή οτιδήποτε άλλο- την εμβάθυνση στα ζητήματα της αγοράς.

Αλλά θεωρούμε ότι είναι ίσως κάτι πολύ σημαντικό και βασικό αν δούμε ότι μέσα από τη διεργασία όλων αυτών των καταστάσεων διαμορφώνεται -και στον βαθμό που όλες αυτές οι ρυθμίσεις θα έχουν θετικά αποτελέσματα- ένα διαφορετικό περιβάλλον που μπορεί στην πορεία του χρόνου να συμβάλλει ώστε αυτή η εμβάθυνση να δώσει κατευθύνσεις και στην εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στα ζητήματα της οικονομίας, που όπως βλέπουμε και παρατηρούμε ταλανίζουν τη χώρα αυτό το τελευταίο διάστημα. Και θεωρώ ότι με αυτή την έννοια είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να δούμε πώς πραγματικά μπορούμε να ξεπεράσουμε προβλήματα που διαμορφώνονται μέσα απ’ αυτή την οδηγία, ή εν πάση περιπτώσει λύνονται μέσα απ’ αυτή την οδηγία και πώς μπορούμε πράγματι να πετύχουμε στόχους που να δημιουργήσουν προϋποθέσεις ώστε να επωφεληθούν και οι επιχειρήσεις αλλά και οι καταναλωτές.
Βεβαίως μέσα από τη συγκεκριμένη οδηγία γίνονται ουσιαστικά διοικητικές καινοτομίες όπως είναι τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης σε συγκεκριμένη περίπτωση που αν θέλετε δίνουν τη δυνατότητα μέσα από τα ΚΕΠ της Ελλάδας να δοθούν αυτές οι υπηρεσίες και διευκολύνσεις, κάτι που θεωρείται ότι είναι αρκετά σημαντικό και θα συμβάλλει σε θέματα που έχουν να κάνουν με χρόνια προβλήματα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.

Ίσως ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα μέσα σ’ αυτή την διαδικασία που αφορά αυτή την διαχρονικότητα των παρεμβάσεων της Ευρώπης των αρμοδίων οργάνων αλλά και των Κοινοβουλίων των χωρών είναι αυτά που αναφέρονται στις αναγκαίες εκθέσεις που αφορούν, πρώτον στα συστήματα αδειοδότησης άρα τις αλλαγές που εμάς εδώ μας δημιουργούν τεράστια προβλήματα στις επιχειρήσεις, όταν μάλιστα διαπιστώνουμε ότι το μεγάλο πρόβλημα περιορισμού της ανάπτυξης είναι η γραφειοκρατία.
Η δεύτερη έκθεση που αφορά στη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών που σημαίνει ότι δίνονται διευκολύνσεις ή γίνονται άλλες ρυθμίσεις που ενδιαφέρουν ενδεχομένως και πάρα πολύ και τη χώρα μας
Και τρίτον την έκθεση που αφορά την εκπόνηση κωδίκων δεοντολογίας που θεωρούμε ότι είναι εξίσου σημαντικό σε ό,τι αφορά στα ζητήματα της σωστής παροχής των υπηρεσιών και όλα αυτά που έχουν να κάνουν κυρίως και με την ποιότητα.
Βεβαίως εκείνο που είναι ακόμα πιο σημαντικό και που δίνει την προοπτική αυτής της οδηγίας είναι ότι, σύμφωνα με το άρθρο 41, προβλέπεται να υπάρχει μια συνολική έκθεση από την επιτροπή στο τέλος του 2011 που θα έχει συνέχεια ανά τριετία.

Άρα υπάρχει δυνατότητα στην κυριολεξία να δούμε πώς μπορούμε να λύσουμε χρόνια προβλήματα της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης που είναι πάρα πολύ σημαντικά με την έννοια ότι βάζουν φρένο, δημιουργούν προβλήματα και δεν διαμορφώνουν το καλύτερο περιβάλλον που θα θέλαμε, προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξη που είναι το υπ’ αριθμόν ένα στοιχείο για το πώς θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε μεγάλα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την ανεργία που αποτελεί σήμερα το υπ’ αριθμ. ένα πρόβλημα της χώρας μας και σε άλλες χώρες.
Εκείνο που έχει σημασία είναι να δούμε, αν μέσα από αυτές τις διεργασίες και τις ρυθμίσεις που θα γίνουν, θα υπάρξει τελικά ωφέλεια για την ελληνική οικονομία. Βεβαίως η έκθεση που παραγγέλθηκε που αφορά την αξιολόγηση των συνεπειών αυτών των ρυθμίσεων είναι χαρακτηριστική. Λέει συγκεκριμένα ότι η παρούσα διεθνής οικονομική συγκυρία έχει ανατρέψει σε μεγάλο βαθμό τις εκτιμήσεις και τις προβλέψεις που είχαν επιχειρηθεί τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα χωρίς να διαφοροποιείται η θετική επίπτωση που αναμένεται, ότι η απελευθέρωση των υπηρεσιών στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως προς τα στατιστικά δεδομένα, θα πρέπει να εξεταστούν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Επισημαίνεται χαρακτηριστικά στην έκθεση αξιολόγησης των συνεπειών ότι αν και η συγκεκριμένη Οδηγία καλύπτει υπηρεσίες που σε ευρωπαϊκό επίπεδο καλύπτουν το 50% περίπου του Α.Ε.Π. και το 63% της απασχόλησης, στη χώρα μας αυτά τα ποσοστά ανέρχονται στο 60% και στο 58% αντίστοιχα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία το 2008 που ενδεχομένως σήμερα να είναι διαφοροποιημένα και γι’ αυτό θα έχουμε μεγαλύτερη παρέμβαση και μεγαλύτερα ποσοστά.

Αξίζει τον κόπο να επισημάνουμε ποιες είναι οι ομάδες των προσώπων που θα επωφεληθούν άμεσα ή έμμεσα από αυτήν την Οδηγία. Σε πρώτη μοίρα έρχονται οι καταναλωτές λόγω της μείωσης των τιμών και της βελτίωσης της σχέσης μεταξύ της τιμής και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αφού λόγω της άρσης των τυπικών και γραφειοκρατικών εμποδίων θα μπορούν να ασκούν το επάγγελμά τους και σε άλλα κράτη-μέλη, κάτι που το έχουμε μεγάλη ανάγκη και έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε αν λειτουργήσουμε μέσα σε σωστά πλαίσια. Βεβαίως οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να βρουν εργασία με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και με την αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης.
Η άλλη κατηγορία είναι οι επιχειρήσεις και ιδίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κυρίως εξαιτίας της μείωσης του διοικητικού κόστους κάτι πολύ σημαντικό που έχει να κάνει και με την αντίληψη που κυριαρχεί σε παγκόσμιο επίπεδο που έλεγε και λέει ότι πρέπει να πάμε σε μεγάλα μεγέθη, ακριβώς γιατί πρέπει να δώσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή μείωση του κόστους διοικητικών υπηρεσιών. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές στο πλαίσιο της συνεργασίας, λόγω της μείωσης των διαδικασιών και της απλούστευσης, δηλαδή, αυτό που λέμε εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης και βεβαίως με τις διατυπώσεις των κέντρων λειτουργίας ενιαίας εξυπηρέτησης και της προβλεπόμενης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, πράγμα που σημαίνει στην πράξη ότι καταφέρνουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό να λειτουργήσουμε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση που είναι το ζητούμενο και που συμβάλει στη μείωση του ψηφιακού χάσματος, όπως χαρακτηρίζεται που υπάρχει στη χώρα μας δυστυχώς σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες. Αυτά τα ζητήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά και αποτελούν τη βάση αν θέλουμε, ως μικρή χώρα που είμαστε, να μπορέσουμε να επιβιώσουμε στα πλαίσια του διεθνούς παγκόσμιου συστήματος όπως εξελίσσεται. Όσο πιο ανταγωνιστικοί, όσο πιο ισχυροί μπορούμε να γίνουμε, τόσο τα περιθώρια επιβίωσής μας είναι μεγαλύτερα και διαμορφώνουν μέσα από τις νέες συνθήκες τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για το μέλλον.

Εκείνο που χαρακτηριστικά τονίζεται είναι ότι με το παρόν σχέδιο νόμου, την Οδηγία δηλαδή, μέσω των απλουστεύσεων των διαδικασιών, διευκολύνσεων, δημιουργείται ένα πολύ θετικό περιβάλλον που ευνοεί την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα. Αυτές οι δύο παράμετροι αφορούν κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δομές και φυσικά πρόσωπα, καθώς και παρόχους υπηρεσιών. Σημασία έχει ότι μέσα από αυτήν την Οδηγία που είναι ιδιαίτερης σημασίας μας δίνεται η δυνατότητα να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα της χώρας στην αγορά υπηρεσιών και να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους σε αγορές εκτός συνόρων.
Εάν πράγματι μπορέσουμε στο γρηγορότερο δυνατό βαθμό να ενσωματώσουμε όχι μόνο στο δίκαιο, αλλά και στην πράξη αυτά που προκύπτουν μέσα από την Οδηγία που τουλάχιστον τα περισσότερα έχουν θετικές πλευρές θα είμαστε η ωφελημένη χώρα. Βεβαίως, στο σχέδιο νόμου συμπεριλαμβάνονται κυρίως στο δεύτερο κεφάλαιο και ορισμένες διατάξεις που αφορούν άλλες ρυθμίσεις διευκολυντικές και δεν αλλοιώνουν το πνεύμα του νόμου. Αντίθετα το ενισχύουν και δημιουργούν από την πλευρά τους διευκολύνσεις είτε στην επάρκεια κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών, είτε σε ρυθμίσεις που αφορούν τις εταιρείες, όπως η Ολυμπιακή Αεροπορία, αλλά και άλλες ρυθμίσεις που αφορούν εργαζόμενους.

Θεωρώ ότι με αυτήν την έννοια το σχέδιο νόμου καλύπτει σημαντικές πτυχές που αφορούν την πρόοδο και την εξέλιξη της χώρας και γι’ αυτό ακριβώς ζητώ να ψηφιστεί επί της αρχής. Ευχαριστώ πολύ.