Εισήγηση του Συνήγορου του Πολίτη προς τη ΔΕΗ για αποζημίωση των καταναλωτών

Αριθμός πρωτ: 15348
Ημερομηνία κατάθεσης: 27/2/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Θέμα: Εισήγηση του Συνήγορου του Πολίτη προς τη ΔΕΗ για αποζημίωση των καταναλωτών.

Πολλά νοικοκυριά στο Νομό Ηρακλείου έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές σε ηλεκτρικές συσκευές, από τις συχνές αυξομειώσεις της τάσης του ρεύματος από τη ΔΕΗ, χωρίς ωστόσο να έχουν αποζημιωθεί.
Επειδή, σύμφωνα με εισήγηση του Συνήγορου του Πολίτη, οι καταναλωτές της ΔΕΗ πρέπει να αποζημιωθούν για τις βλάβες που προκλήθηκαν στις ηλεκτρικές συσκευές τους, καθώς ο μεγαλύτερος αριθμός των περιπτώσεων αυξομείωσης του ρεύματος οφείλεται σε κακή συντήρηση του δικτύου.
Επειδή όπως επισημαίνεται στην εισήγηση, είναι αναγκαία η εκπόνηση μελετών και η εφαρμογή των αποτελεσμάτων τους προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι κατά την αποκατάσταση της διακοπής παροχής του ρεύματος η επανερχόμενη τάση θα είναι τέτοια ώστε να μην προκαλούνται βλάβες στις ηλεκτρονικές συσκευές, ώστε να προστατεύεται η περιουσία των καταναλωτών της ΔΕΗ.
Επειδή η ΔΕΗ παρέχει ένα ζωτικής σημασίας προϊόν κοινής ωφέλειας και δεν μπορεί η Κυβέρνηση να την απαξιώνει συστηματικά προκειμένου να εξυπηρετήσει άλλους σκοπούς και να βγαίνει ζημιωμένος ο καταναλωτής,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός:
1) Αν προτίθεται να δώσει εντολή στη Διοίκηση της ΔΕΗ για την εκπόνηση και εφαρμογή μελέτης που να διασφαλίζει την αποφυγή ζημιών κατά την αποκατάσταση της διακοπής παροχής ρεύματος.
2) Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την αποζημίωση των καταναλωτών της ΔΕΗ, οι οποίοι έχουν υποστεί ζημιές σε ηλεκτρικές συσκευές λόγω αυξομειώσεων της τάσης του ρεύματος, όπως επισημαίνει σε πρόσφατη εισήγησή του ο Συνήγορος του Πολίτη.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης