Εκκρεμούν οι αποζημιώσεις των ελαιοπαραγωγών Νομού Ηρακλείου από πυρκαγιές

πηγή: www.mstratakis.grΑριθμός πρωτ: 3460-184
Ημερομηνία κατάθεσης: 18/12/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΚΕ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Εκκρεμούν οι αποζημιώσεις των ελαιοπαραγωγών Νομού Ηρακλείου από πυρκαγιές.

Ακόμη δεν έχουν αποζημιωθεί οι ελαιοπαραγωγοί του Νομού Ηρακλείου των οποίων οι καλλιέργειες καταστράφηκαν από πυρκαγιές των τελευταίων τριών χρόνων τόσο στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσαράς όσο και σε άλλους Δήμους, όπως Θραψανού, Καστελλίου, Αρκαλοχωρίου, κτλ.
Ως αιτιολογία ο ΕΛΓΑ επικαλείται τα 1000 στρέμματα, όριο που έχει σχετική έγκριση από την Ε.Ε., τα οποία πρέπει να αποτεφρωθούν από πυρκαγιά προκειμένου οι αγρότες να αποζημιωθούν. Εν τούτοις, για τις πυρκαγιές του 2006 το όριο καθορίστηκε στα 500 στρέμματα, όπως ζήτησε ο ΕΛΓΑ με το σχετικό φάκελο που υπέβαλε στην Ε.Ε. μέσω του ΥΠΑΑ&Τ, όριο το οποίο δεν είχε ζητήσει να ισχύσει για τις πυρκαγιές του 2004 και του 2005.
Επειδή ο ΕΛΓΑ θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις για το αυθαίρετο όριο των 1000 ή των 500 στρεμμάτων το οποίο δεν επέβαλε η Ε.Ε., όπως επικαλείται, αφού ούτε υπάρχουν σχετικά έγγραφα να το αποδεικνύουν, ούτε υπάρχουν στις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τις Κρατικές Ενισχύσεις στον Τομέα της Γεωργίας (Ε.Ε. 28/12-8-2000).
Επειδή με επανειλημμένες ερωτήσεις μου έχω ζητήσει την αποζημίωση των ελαιοπαραγωγών του Νομού Ηρακλείου των οποίων οι καλλιέργειες καταστράφηκαν ολοσχερώς, όμως ο ΕΛΓΑ επικαλούμενος προφάσεις και εμπόδια της Ε.Ε. δεν τις έχει καταβάλει μέχρι σήμερα.
Επειδή, όπως προκύπτει από αλλεπάλληλα παραδείγματα, υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά στην αντιμετώπιση προβλημάτων των διαφόρων περιοχών της χώρας από τον ΕΛΓΑ που όμως έχουν την ίδια αιτία και τις ίδιες συνέπειες,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί προκειμένου ο ΕΛΓΑ να καταβάλει άμεσα τις αποζημιώσεις των πληγέντων αγροτών από τις πυρκαγιές από το 2004 μέχρι σήμερα και με ποιο χρονοδιάγραμμα πρόκειται να καταβληθούν οι οικονομικές αυτές ενισχύσεις στους ελαιοπαραγωγούς του Νομού Ηρακλείου.

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

1) Την αρχική επιστολή του ΕΛΓΑ και της Δ/νσης Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων του ΥΠΑΑ&Τ, με την οποία υποβλήθηκε στην ΕΕ το προσχέδιο του Κανονισμού Κρατικών Ενισχύσεων.
2) Το προσχέδιο του Κανονισμού Κρατικών Ενισχύσεων.
3) Την από 9-8-2007 επιστολή της ΕΕ προς τις ελληνικές αρχές με την οποία ζητήθηκαν διευκρινήσεις επί του θέματος.
4) Την από 20-9-2007 ηλεκτρονική επιστολή του ΕΛΓΑ με την οποία χορηγήθηκαν οι διευκρινήσεις.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ