Εκούσιος αναδασμός στην περιοχή της Μεσσαράς

Αριθμός πρωτ: 3658
Ημερομηνία κατάθεσης: 27/8/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Εκούσιος αναδασμός στην περιοχή της Μεσσαράς.

Καθυστέρηση παρατηρείται στην χρηματοδότηση του εκούσιου αναδασμού, ο οποίος έχει κηρυχθεί από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου (ΝΑΗ), για τα Δημοτικά Διαμερίσματα Καστελλίου Δήμου Μοιρών και Πλατάνου Δήμου Γόρτυνας σύμφωνα με επιστολή της Νομάρχου Ηρακλείου.
Συγκεκριμένα, με την αριθμό 4246/23-03-09 απόφαση της ΝΑΗ είχε κηρυχθεί η διενέργεια εκούσιου αναδασμού για τις παραπάνω περιοχές απόφαση η οποία κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με το υπ’ αριθμ. 1013/31-03-09 έγγραφο της Δ/νσης Τοπογραφικής και Εγγείων Βελτιώσεων της ΝΑΗ συνοδευόμενο και από το Συνοπτικό Τεχνικό Δελτίο.
Ακολούθως, με έγγραφό της προς το υπουργείο, η νομάρχης Ηρακλείου ζητά την ένταξη του αναδασμού στο πρόγραμμα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ 2007-2013 καθώς και την άμεση χρηματοδότησή του.
Επειδή, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΝΑΗ μέχρι σήμερα δεν υπήρξε η παραμικρή ενημέρωση για τη πορεία της χρηματοδότησης του προγράμματος του αναδασμού αλλά και ούτε αν εντάσσονται σ’αυτό έργα και ποιά.
Επειδή, στο νομό Ηρακλείου έχει να πραγματοποιηθεί πρόγραμμα αναδασμού πάνω από 30 χρόνια με αποτέλεσμα τον κατακερματισμό της γεωργικής γης και τη δημιουργία εμποδίων στη παραγωγική διαδικασία.
Επειδή ο αναδασμός στις περιοχές Καστελλίου Δήμου Μοιρών και Πλατάνου Δήμου Γόρτυνας είναι αναγκαίος για τους καλλιεργητές των περιοχών αυτών οι οποίοι οικειοθελώς προχώρησαν στη παραπάνω διαδικασία, έστω και μετά από πολλά χρόνια από τότε που είχε γίνει ο αναδασμός στις 4 ζώνες της Μεσσαράς.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός:
Αν προτίθεται να χρηματοδότησει άμεσα τα προγραμμάτα αναδασμού των παραπάνω περιοχών, προκειμένου να λυθεί έστω μερικώς το πρόβλημα κατακερματισμού της αγροτικής γης στην πεδιάδα της Μεσσαράς.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης