Εκπαιδευτικά κενά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση του Νομού Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 1017
Ημερομηνία κατάθεσης: 2/8/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Εκπαιδευτικά κενά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση του Νομού Ηρακλείου

Οι εκπαιδευτικοί φορείς του νομού Ηρακλείου επισημαίνουν με ανησυχία την ύπαρξη πάρα πολλών κενών θέσεων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση του νομού Ηρακλείου, οι οποίες, παρά τις εκκλήσεις τους αλλά και τις επανειλημμένες Ερωτήσεις μου (3296/19-1-07, 3686/30-1-07, 9196/12-6-07, 903/31-7-07), παραμένουν ακάλυπτες, με όποιες συνέπειες μπορεί να έχει αυτό στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Σύμφωνα με τους συνδικαλιστές εκπαιδευτικούς, το ένα τρίτο των θέσεων είναι κενές, και ειδικότερα οι 578 από τις συνολικά 1600 θέσεις, ενώ δεν υπάρχει πλέον ο απαιτούμενος χρόνος για να ολοκληρωθεί η διαδικασία πλήρωσής τους, με αποτέλεσμα πολλά ολιγοθέσια σχολεία να εκτιμάται πως θα παραμείνουν κλειστά με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
Επειδή η ύπαρξη των εκπαιδευτικών κενών θα σημάνει την απώλεια πολλών διδακτικών ωρών, με ευθύνη αποκλειστικά του Υπουργείου, το οποίο κωλυσιεργεί στις αποσπάσεις, στους διορισμούς καθώς και στην επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης, ζητήματα τα οποία επανειλημμένα έχω θέσει,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η κ. Υπουργός:

Εάν προτίθεται να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την επείγουσα κάλυψη των κενών θέσεων εκπαιδευτικών που υφίστανται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση του Νομού Ηρακλείου, προκειμένου αφενός να μην χαθεί καμία διδακτική ώρα και αφετέρου να λειτουργήσουν όλα τα ολιγοθέσια σχολεία με την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης