Εκπαιδευτικοί με ανάπηρα παιδιά

Αριθμός πρωτ: 2808
Ημερομηνία κατάθεσης: 17/12/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Εκπαιδευτικοί με ανάπηρα παιδιά.

Ως γνωστό, με το νόμο 3794/2009 άρθρο 39 παρ. 4, μπορούν οι εκπαιδευτικοί με ποσοστό αναπηρίας 67% και μετά από 12 μήνες τουλάχιστον πραγματικής προϋπηρεσίας να διορίζονται σε θέσεις εκπαιδευτικών, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας.
Για την εφαρμογή του νόμου απαιτείται Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας που θα καθορίζει τον αριθμό των διοριζόμενων εκπαιδευτικών ανα κλάδο και ειδικότητα, την έκδοση της οποίας ζητά και η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία.
Επειδή στην ίδια θέση, αλλά πολλές φορές και σε δυσμενέστερη, βρίσκονται εκπαιδευτικοί που μπορεί οι ίδιοι να μην είναι ανάπηροι αλλά να έχουν παιδιά που παρουσιάζουν αναπηρία πάνω από 67%, είναι αναγκαίο η ευαισθησία της πολιτείας να συμπεριλάβει και αυτούς.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Η κ. Υπουργός:
1) Αν προτίθεται να εντάξει στη ρύθμιση του νόμου ή σε άλλο νόμο και εκπαιδευτικούς που έχουν ανάπηρα παιδιά ώστε να αποκατασταθεί μια αδικία που υφίσταται σε βάρος τους αλλά και το πνεύμα αλληλεγγύης της πολιτείας να καλύπτει όλους τους αναξιοπαθούντες.
2) Πότε πρόκειται να εκδοθεί η προαναφερόμενη Κ.Υ.Α.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης