Εκσυγχρονισμός Λιμένος Ηρακλείου


Αριθμός πρωτ: 5529
Ημερομηνία κατάθεσης: 7/2/2012

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Εκσυγχρονισμός Λιμένος Ηρακλείου.

Σε πρόσφατο υπόμνημα του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, με σκοπό να ανταποκριθεί στο θεσμικό και αναπτυξιακό του ρόλο και με δεδομένο ότι το λιμάνι του Ηρακλείου είναι από τους σημαντικότερους κόμβους μεταφοράς εμπορευμάτων λόγω της γεωγραφικής του θέσης, αναφέρονται οι παρακάτω προτάσεις που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη των υποδομών και τη βελτίωση της εμπορικής λειτουργίας του λιμανιού.
Συγκεκριμένα:
● Βελτίωση λιμενικών υποδομών.
-Εκβάθυνση λιμένα για την προσέγγιση μεγαλύτερων εμπορικών πλοίων
-Αντικατάσταση ασφαλτοστρώσεων.
-Αξιοποίηση αποθηκών που σήμερα είναι γεμάτες με άχρηστα αντικείμενα ώστε να
μπορούν να αποθηκευτούν εμπορεύματα.
-Απολύμανση των εξωτερικών χώρων του εμπορικού λιμανιού για λόγους υγιεινής.
-Επέκταση του containers terminal που υπάρχει στην προβλήτα 4-5 ώστε να
αποφεύγονται τα συχνά προβλήματα που παρουσιάζονται στον εντοπισμό τους.
● Κατασκευή αποθηκών groupage φορτίων και ενός στεγασμένου χώρου ελέγχου εμπορευμάτων με ράμπες.
● Παραχώρηση στεγασμένου χώρου για δημιουργία σημείου ελέγχου τροφίμων σε συνθήκες ψύξης ή κατάψυξης.
● Βελτίωση της Επιχειρησιακής ετοιμότητας του λιμανιού.
● Διαμόρφωση των τιμολογίων ώστε το λιμάνι να παρέχει στις τοπικές επιχειρήσεις
αξιόπιστες υπηρεσίες εκφόρτωσης με ανταγωνιστικό τιμολόγιο χρέωσης και να επιτευχθεί
αύξηση των εισαγωγών και εξαγωγών.
Επειδή είναι ανάγκη να υπάρξει ανάλογος προγραμματισμός για την υλοποίηση των τόσο αναγκαίων παρεμβάσεων.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός
Αν προτίθεται και με ποιο χρονοδιάγραμμα να υλοποιήσει το σύνολο ή έστω μέρος από τις παραπάνω προτάσεις.

Ο ερωτών βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης