Ελλείψεις βιβλίων στα σχολεία του Νομού Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 187
Ημερομηνία κατάθεσης: 1/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Ελλείψεις βιβλίων στα σχολεία του Νομού Ηρακλείου

Εκτός από το βιβλίο της Ιστορίας, πολλές είναι οι ελλείψεις και σε άλλα σχολικά βιβλία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση του Νομού Ηρακλείου, καθώς όσα εστάλησαν δεν επαρκούν για να καλύψουν το σύνολο των μαθητών.
Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, ελλείψεις παρατηρούνται στο βιβλίο της Γλώσσας της Α΄ τάξης, στο τετράδιο ιστορίας της Γ΄ τάξης, στα λεξικά, στο τετράδιο των εικαστικών της Γ΄ και της Δ΄ τάξης, καθώς και στο βιβλίο δασκάλου για τη γλώσσα της Δ΄ τάξης.
Οι εκπαιδευτικοί επίσης επισημαίνουν τη μη καταβολή των χρημάτων από το Υπουργείο για τα βιβλία των αγγλικών της περυσινής σχολικής περιόδου, με αποτέλεσμα τα σχολεία να παραμένουν χρεωμένα στα βιβλιοπωλεία από τον περασμένο Σεπτέμβρη.
Επειδή τόσο οι ελλείψεις εκπαιδευτικών όσο και σχολικών εγχειριδίων συντελούν στη δυσλειτουργία των Δημοτικών Σχολείων, τα οποία ουσιαστικά τους πρώτους μήνες υπολειτουργούν,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται αφενός να καλύψει άμεσα και με επάρκεια τα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ηρακλείου με το σύνολο των προβλεπόμενων βιβλίων και αφετέρου να καταβάλει στα σχολεία τα οφειλόμενα κονδύλια για την προμήθεια των βιβλίων αγγλικών, τα οποία θα έπρεπε να τους είχαν διατεθεί από τον περασμένο Σεπτέμβρη.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ