Ελλείψεις πυροσβεστών στην Κρήτη

Αριθμός πρωτ: 18515
Ημερομηνία κατάθεσης: 4/5/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Ελλείψεις πυροσβεστών στην Κρήτη.

Ήδη βρισκόμαστε στην αρχή της αντιπυρικής περιόδου και οι ελλείψεις στο έμψυχο δυναμικό των μονίμων πυροσβεστών στην Κρήτη συνεχίζουν να υπάρχουν.
Οι μόνιμοι πυροσβέστες που υπηρετούν στο νομό Ηρακλείου είναι πολύ λιγότεροι από όσους προβλέπει το οργανόγραμμα και όπως προκύπτει και από την απάντηση του Υπουργείου στην 17145/1-4-09 Ερώτησή μου, όπου αναφέρεται ότι «…το προσωπικό που υπηρετεί σήμερα στο Πυροσβεστικό Σώμα, υπολείπεται της οργανικής του δύναμης σε ποσοστό 30% περίπου».
Επειδή, η ετήσια κάλυψη των απαιτούμενων αναγκών σε πυρόσβεση γίνεται με εποχικούς πυροσβέστες, οι οποίοι συνεχίζουν να υφίστανται τον γολγοθά της μη μονιμοποίησής τους.
Επειδή, υπάρχουν περιπτώσεις που πυροσβεστικά μέσα (όπως πχ οχήματα) δεν χρησιμοποιούνται λόγω έλλειψης ατόμων για να τα λειτουργήσουν.
Επειδή, οι ανάγκες για πρόληψη και προστασία από πυρκαγιές είναι ιδιαίτερα αυξημένες στην Κρήτη.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιές ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να καλυφθούν όλες οι οργανικές θέσεις σε προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος στην Κρήτη.

Ο ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης