Ελλείψεις στην εκπαίδευση, στήριξη και καθημερινή διαβίωση των ατόμων με πρόβλημα τυφλότητας στο Νομό Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 90
Ημερομηνία κατάθεσης: 11/7/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2) ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Ελλείψεις στην εκπαίδευση, στήριξη και καθημερινή διαβίωση των ατόμων με πρόβλημα τυφλότητας στο Νομό Ηρακλείου.

Με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου (10061/19-4-05, 9195/12-6-07), έχω επισημάνει την περιθωριοποίηση εκατοντάδων ατόμων τα οποία αντιμετωπίζουν πρόβλημα τυφλότητας στο Νομό Ηρακλείου, καθώς η ανυπαρξία δομών αλλά και οι σημαντικές ελλείψεις σε όλους τους τομείς που αφορούν στην εκπαίδευση, στήριξη και καθημερινή διαβίωση, τούς στερεί το δικαίωμα αφενός να εκπαιδευθούν και να αυτονομηθούν και αφετέρου να κινηθούν με άνεση στην πόλη.
Ο Παγκρήτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών Τυφλών ή με Μειωμένη Όραση υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη να εκπονηθούν προγράμματα κατάρτισης στην ειδικότητα κινητικότητας / προσανατολισμού και δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης, ώστε να καλυφθούν οι τεράστιες ελλείψεις στον τομέα αυτό, όχι μόνο στην Κρήτη αλλά και σε όλη την Ελλάδα.
Ο Σύλλογος τονίζει πως πρέπει να ιδρυθεί τμήμα ένταξης για παιδιά με τυφλότητα και πρόσθετες αναπηρίες στο Ηράκλειο, προκειμένου τα άτομα με πρόβλημα όρασης να ξεπερνούν τα εμπόδια που συνεπάγεται η απώλεια όρασης και να ζουν φυσιολογικά.
Επειδή ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών Τυφλών ή με Μειωμένη Όραση επισημαίνει πως πρέπει να αποσπαστεί στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών (ΚΕΑΤ) ικανός αριθμός εκπαιδευτικών και άλλων ειδικών, ώστε να ολοκληρωθεί το έργο της προσαρμογής των καινούργιων βιβλίων μαθηματικών πριν την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου, γεγονός που θα έπρεπε να έχει γίνει από την προηγούμενη σχολική χρονιά,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Εάν προτίθενται να προβούν στη δημιουργία των κατάλληλων υποστηρικτικών δομών για τα άτομα που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα όρασης στο Νομό Ηρακλείου, όπως η ίδρυση τμήματος ένταξης για παιδιά με τυφλότητα και πρόσθετες αναπηρίες.
2) Εάν προτίθενται να προβούν αφενός στην εκπόνηση προγραμμάτων κατάρτισης στην ειδικότητα κινητικότητας / προσανατολισμού και δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης, και αφετέρου στην στελέχωση του ΚΕΑΤ με ικανό αριθμό εκπαιδευτικών και άλλων ειδικών, ώστε να ολοκληρωθεί το έργο της προσαρμογής των καινούργιων βιβλίων μαθηματικών πριν την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου, όπως ζητά ο Παγκρήτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών Τυφλών ή με Μειωμένη Όραση.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης