Ελλείψεις υλικών στα νοσοκομεία του Νομού Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 9089
Ημερομηνία κατάθεσης: 30/10/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Ελλείψεις υλικών στα νοσοκομεία του Νομού Ηρακλείου

Στα νοσοκομεία του Νομού Ηρακλείου παρουσιάζονται μεγάλες ελλείψεις σε υγειονομικό υλικό γεγονός που δημιουργεί προβλήματα στην ομαλή λειτουργία τους.
Επειδή το πρόβλημα που δημιουργείται στην ομαλή προμήθεια του απαραίτητου υγειονομικού υλικού, οφείλεται πρωτίστως στη μεγάλη καθυστέρηση του Δημοσίου να εξοφλήσει τις οφειλές του στους προμηθευτές των υλικών.
Επειδή οι εταιρείες που προμηθεύουν τα νοσοκομεία καθυστερούν με τη σειρά τους, χρησιμοποιώντας την καθυστέρηση ως μέσο πίεσης προκειμένου να τους καταβληθούν τα οφειλόμενα.
Επειδή από τη νέα χρονιά οι προμήθειες θα γίνονται πλέον μόνο από την κεντρική επιτροπή προμηθειών του Υπουργείου, γεγονός όμως που δεν εξασφαλίζει την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προμήθεια των νοσοκομείων με το απαραίτητο υγειονομικό υλικό, αν δεν εξασφαλιστεί εκ των προτέρων η έγκαιρη καταβολή των οφειλών,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Αν προτίθεται να προβεί άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ομαλοποιηθεί η κατάσταση που έχει διαμορθωθεί στην προμήθεια των νοσοκομείων του Νομού Ηρακλείου με το απαραίτητο υγειονομικό υλικό.
2) Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου με την ανάληψη όλων των προμηθειών των νοσοκομείων από την Κεντρική επιτροπή προμηθειών του Υπουργείου, από τη νέα χρονιά να μην παρουσιαστούν ανάλογα φαινόμενα.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης