Ελλειμματική η πρόνοια της πολιτείας για την προσχολική αγωγή και την εξυπηρέτηση των παιδιών με αναπηρία στο νομό Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 3486
Ημερομηνία κατάθεσης: 25/8/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:

1) ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
2) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Ελλειμματική η πρόνοια της πολιτείας για την προσχολική αγωγή και την εξυπηρέτηση των παιδιών με αναπηρία στο νομό Ηρακλείου.

Με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου, έχω τονίσει τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, τόσο σε πανελλαδικό επίπεδο όσο και στο νομό Ηρακλείου, εξαιτίας της ελλειμματικής κοινωνικής πολιτικής και της κυβερνητικής αδιαφορίας.
Σε δημοσίευμα του τοπικού τύπου ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, επισημαίνεται η ταλαιπωρία που υφίστανται τα παιδιά με αναπηρίες και οι οικογένειές τους. Είτε αντιμετωπίζουν ήπια αναπτυξιακά προβλήματα είτε σοβαρότερα, είναι αναγκασμένα να μένουν στο σπίτι, καθώς δεν γίνονται δεκτά στους παιδικούς σταθμούς. Από την άλλη πλευρά, η αναγκαιότητα της προσχολικής αγωγής για τα παιδιά με ειδικές δεξιότητες είναι αδιαμφισβήτητη, σύμφωνα και με τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως επισήμαινα στην 10495/15-4-08 Ερώτησή μου. Ωστόσο, η μόνη υφιστάμενη δυνατότητα είναι το Κέντρο Ολοκληρωμένης Φροντίδας του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Ηρακλείου, που δεν μπορεί ωστόσο να εξυπηρετήσει πάνω από δώδεκα παιδιά.
Επειδή τονίζεται, περαιτέρω, η ανάγκη ίδρυσης όχι μόνο νέου Κέντρου Ολοκληρωμένης Φροντίδας στο πλαίσιο της προσχολικής αγωγής, αλλά κυρίως η λειτουργία Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης, το οποίο θα παρέχει συνολική βοήθεια στα παιδιά με αναπηρίες, με τη συνδρομή φυσικοθεραπευτών, εργοθεραπευτών, λογοθεραπευτών, κοινωνικών λειτουργών και παιδοψυχολόγων.
Επειδή η αξιέπαινη σχετική προσπάθεια του Συλλόγου Γονέων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία «Δικαίωμα στη Ζωή», που προτίθεται να δημιουργήσει Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης στον Δήμο Γαζίου, δεν πρέπει να αποτελεί άλλοθι για την πολιτεία, η οποία πρέπει να παράσχει κάθε δυνατή συμπαράσταση και οικονομική συνδρομή, αλλά και να προχωρήσει και η ίδια στη δημιουργία τέτοιου Κέντρου,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Εάν προτίθενται να προβούν στη λήψη μέτρων με σκοπό την παροχή προσχολικής αγωγής σε όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά με αναπηρίες, δίνοντας ανακούφιση στην ταλαιπωρία που υφίστανται οι οικογένειές τους.
2) Εάν προτίθενται να προβούν στη δημιουργία Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης στο νομό Ηρακλείου, το οποίο θα παρέχει συνολική συνδρομή στα παιδιά με αναπηρίες, καθώς και στην ενίσχυση της προσπάθειας του Συλλόγου Γονέων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία «Δικαίωμα στη Ζωή» για δημιουργία τέτοιου Κέντρου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης