Ελλιπής συμμόρφωση των αεροδρομίων με το νέο Κανονισμό της Ε.Ε. για τις αεροπορικές μετακινήσεις των ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα

Αριθμός πρωτ: 3348
Ημερομηνία κατάθεσης: 11/8/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Ελλιπής συμμόρφωση των αεροδρομίων με το νέο Κανονισμό της Ε.Ε. για τις αεροπορικές μετακινήσεις των ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα.

Η πλήρης θέση σε ισχύ του Κανονισμού 1107/2006 στις 26 Ιουλίου θέτει την Κυβέρνηση προ των ευθυνών της για την αποτελεσματική εφαρμογή του νέου αυτού θεσμικού πλαισίου, που αποσκοπεί στο να διευκολύνει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα στις αεροπορικές μεταφορές.
Ο νέος Κανονισμός επιβάλλει στα αεροδρόμια και στις αεροπορικές εταιρείες την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ δίχως άσκηση διακριτικής μεταχείρισης ή επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. Επιδιώκεται με αυτόν τον τρόπο η αντιμετώπιση εμποδίων όπως η απαίτηση ιατρικής βεβαίωσης για την επιβίβαση, η άρνηση μεταφοράς ή και ο περιορισμός του αριθμού ατόμων με αναπηρία ανά πτήση. Επιπλέον, διασφαλίζει την παροχή της απαραίτητης συνδρομής σε άτομα με αναπηρία, καθώς και στους έχοντες μόνιμο ή προσωρινό κινητικό πρόβλημα, όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς
Όπως επισημαίνει η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, ωστόσο, η εφαρμογή του Κανονισμού αναμένεται να συναντήσει πολλά προβλήματα. Τονίζεται ότι με την εξαίρεση δύο σεναρίων επιμόρφωσης στο προσωπικό του «Ελευθέριος Βενιζέλος», σε κανένα άλλο αεροδρόμιο δεν έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτελεσματική εφαρμογή του νέου πλαισίου.
Επειδή η διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρία και περιορισμένη κινητικότητα κατά τις αεροπορικές τους μετακινήσεις συνιστά επιτακτική ανάγκη και νομική πλέον υποχρέωση της πολιτείας.
Επειδή είναι αμφίβολο κατά πόσο έχουν ληφθεί τα απαραίτητα σχετικά μέτρα στο Διεθνές Αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης», καθώς και στα υπόλοιπα αεροδρόμια

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Με ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθεται να προβεί στην πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού 1107/2006 τόσο στο Αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» όσο και στα υπόλοιπα αεροδρόμια της χώρας, με στόχο την ουσιαστική διευκόλυνση και αποφυγή διακριτικής μεταχείρισης των ατόμων με αναπηρία και περιορισμένη κινητικότητα στις αεροπορικές τους μετακινήσεις.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης