Εμμένουν στην ασυνεννοησία και την καταστροφή του Κόλπου Δερματά

Αριθμός πρωτ: 9121
Ημερομηνία κατάθεσης: 11/6/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
3) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
4) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
5) ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Εμμένουν στην ασυνεννοησία και την καταστροφή του Κόλπου Δερματά.

Με την 7902/11-5-07 Κοινή Ερώτηση είχαμε επισημάνει την ασυνεννοησία αφενός του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ και αφετέρου των Υπουργείων Εμπορικής Ναυτιλίας και Τουριστικής Ανάπτυξης για το σοβαρό θέμα της καταστροφής του Κόλπου Δερματά, αφού η Κοινή Υπουργική Απόφαση που προωθούν με τη συμμετοχή του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για την κατασκευή του τουριστικού λιμένα στον όρμο Δερματά έρχεται σε αντίφαση με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) του πολεοδομικού συγκροτήματος Ηρακλείου, όπως τροποποιήθηκε με Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και ισχύει (ΦΕΚ 696/Δ’ /8-7-2003).
Στην απάντηση της ως άνω ερώτησης, το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης εμμένει στην προώθηση της διάταξης του άρθρου 30 του Νόμου 2160/93, παρά το γεγονός ότι το εν λόγω άρθρο έχει καταργηθεί με το μεταγενέστερο ΓΠΣ.
Το δε Υπουργείο Πολιτισμού απαντά ότι «η αρμόδια για την περιοχή 13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων δεν θα είχε αντίρρηση στην ευρύτερη διαμόρφωση και απόδοση σε κοινόχρηστη χρήση του Κόλπου Δερματά, με την προϋπόθεση αυτή να συνδυαστεί με την Προκαταρκτική Μελέτη Ανάπλασης της Παλαιάς Πόλης του Ηρακλείου και τις ήδη εγκεκριμένες από το Υπουργείο Πολιτισμού μελέτες». Αντίθετα στο ΓΠΣ καθορίζεται ευρύτερη Ζώνη Προστασίας χώρων Ιστορικού Αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στην περιοχή των Ενετικών τειχών, του εναλίου τείχους, του παλιού λιμανιού (Κούλε) και των Νεωρίων, στην οποία περιλαμβάνεται και ο κόλπος του Δερματά (άρθρο 1, παρ. Θ, χάρτης Π-1.9, κλίμακας 1: 10.000).
Επειδή οι απαντήσεις των Υπουργείων είναι ενδεικτικές για την προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίζουν την καταστροφή του Κόλπου Δερματά.
Επειδή η αγωνία των κατοίκων και των φορέων του Ηρακλείου κορυφώνεται καθώς παρακολουθούν την ασυνεννοησία στην οποία εμμένουν τα εμπλεκόμενα Υπουργεία και την προώθηση της καταστροφής του ιστορικού Κόλπου Δερματά στο βωμό των ξένων συμφερόντων,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Εάν προτίθενται σταματήσουν άμεσα τις ενέργειες για την εκμετάλλευση του κόλπου Δερματά προς την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων ξένων συμφερόντων και όχι προς την αξιοποίηση και την προστασία μιας ιστορικής σημασίας ζώνης του Νομού Ηρακλείου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης


ΑΠΑΝΤΗΣΗ (pdf αρχείο)