Εμπαιγμός ιδιοκτητών απαλλοτριωθέντων ακινήτων πεταλοειδούς οδού Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 15422
Ημερομηνία κατάθεσης: 3/3/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Εμπαιγμός ιδιοκτητών απαλλοτριωθέντων ακινήτων πεταλοειδούς οδού Ηρακλείου.

Με τις 860/30-7-07 και 9944/29-6-07 Ερωτήσεις μου και πιο πρόσφατη την 479/9-7-08, είχα επισημάνει την ανάγκη καταβολής από το Υπουργείο Οικονομικών των αποζημιώσεων στους ιδιοκτήτες των απαλλοτριωθέντων ακινήτων της Πεταλοειδούς Οδού, τις οποίες τους επιδίκασε το Μονομελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου με την με αριθμό 223/2007 Απόφασή του.
Στην 860/30-7-07 Ερώτηση ουδέποτε έλαβα απάντηση, ενώ στην απάντηση της 9944/29-6-07 Ερώτησης, ο Υφυπουργός κάνει λόγο για έργο με προϋπολογισμό και πίστωση 3.174.000 Ευρώ, το οποίο από το 2004 έχει εγγραφεί στο Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων στη ΣΑΕΠ102 και το οποίο εξοφλήθηκε, ενώ καταλήγει «Έκτοτε δεν έχει υποβληθεί αίτημα από την Περιφέρεια».
Ωστόσο, το Υπουργείο Οικονομικών, αμέσως μετά την έκδοση της εις βάρος του απόφασης, προσέφυγε στο Εφετείο προκειμένου να μεταφέρει την υποχρέωση καταβολής των αποζημιώσεων στον Δήμο Ηρακλείου, ο οποίος κινούσε μεν τη διαδικασία της επίσπευσης της απαλλοτρίωσης, αλλά ο υπεύθυνος υλοποίησης των έργων ήταν αποκλειστικά το Ελληνικό Δημόσιο, όπως άλλωστε απεφάνθη και το Δικαστήριο. Πρόσφατα μάλιστα, στις αρχές Μαΐου 2008, αναβλήθηκε η εκδίκαση της συγκεκριμένης έφεσης, παρατείνοντας εκ νέου και άγνωστο για πόσο ακόμη, την ταλαιπωρία και τα υπέρογκα έξοδα, στα οποία αδικαιολόγητα έχουν υποβληθεί, πολλά χρόνια τώρα, οι ιδιοκτήτες των αναγκαστικά απαλλοτριωθέντων οικοπέδων της πεταλοειδούς οδού.
Επειδή οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες έχουν αναλωθεί σε χρόνιους και πολυδάπανους δικαστικούς αγώνες προκειμένου να λάβουν τις πενιχρές, σε σχέση με τις αντικειμενικές αξίες της περιοχής, αποζημιώσεις, που τόσο πρωτόδικα, όσο και σε δεύτερο βαθμό, τα δικαστήρια τους έχουν επιδικάσει.
Επειδή το Ελληνικό Δημόσιο κατέβαλε εφάπαξ το σύνολο των αποζημιώσεων σε ορισμένους ιδιοκτήτες της πεταλοειδούς οδού, μετά τις αποφάσεις των Δικαστηρίων, ενώ στους υπόλοιπους, αν και υπάρχει δεδικασμένο, αρνείται να τις καταβάλει, εμπαίζοντας κυριολεκτικά τους συγκεκριμένους πολίτες.
Επειδή είναι απαράδεκτη η τακτική του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο είναι υποχρεωμένο, σύμφωνα με το Μονομελές Πρωτοδικείο, να καταβάλει τις αποζημιώσεις, αφενός να επικαλείται στην απάντηση της 9944/29-6-07 Ερώτησής μου άγνοια και τη μη υποβολή σχετικού αιτήματος από την Περιφέρεια και αφετέρου να προσφεύγει στο Εφετείο και να επιδιώκει την αναβολή των δικασίμων προκειμένου να μην πληρώσει τα χρήματα που οφείλει, υποβάλλοντας εκ νέου σε ταλαιπωρία και δαπάνη τους ιδιοκτήτες των αναγκαστικά απαλλοτριωθέντων ακινήτων.
Επειδή τόσο στην 12298/16-5-08 όσο και στην πιο πρόσφατη 479/9-7-08 Ερώτησή μου για το ίδιο θέμα, δεν έχω λάβει καμιά απάντηση μέχρι σήμερα,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Εάν προτίθεται να αποσύρει την προσφυγή στο Εφετείο Κρήτης και να καταβάλει άμεσα τις αποζημιώσεις, όπως υποχρεώνεται σύμφωνα με την 223/2007 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, στους ιδιοκτήτες των απαλλοτριωθέντων οικοπέδων της πεταλοειδούς οδού Ηρακλείου, και συγκεκριμένα του τμήματος της οδού Σμπώκου, μεταξύ των οδών Κωνσταντινίδου και Ιωνίας, αποζημιώσεις των οποίων το ύψος είχε επιδικασθεί με την 403/2004 απόφαση του Εφετείου Κρήτης.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης