Εμπαιγμός και αγανάκτηση ιδιοκτητών απαλλοτριωθέντων ακινήτων της Πεταλοειδούς Οδού

Αριθμός πρωτ: 860
Ημερομηνία κατάθεσης: 30/7/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Εμπαιγμός και αγανάκτηση ιδιοκτητών απαλλοτριωθέντων ακινήτων της Πεταλοειδούς Οδού.

Με την 9944/29-6-07 Ερώτησή μου, είχα επισημάνει την ανάγκη καταβολής από το Υπουργείο Οικονομικών των αποζημιώσεων στους ιδιοκτήτες των απαλλοτριωθέντων ακινήτων της Πεταλοειδούς Οδού, τις οποίες τους επιδίκασε το Μονομελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου με την με αριθμό 223/2007 Απόφασή του.
Στην απάντηση της ως άνω Ερώτησης, ο Υφυπουργός κάνει λόγο για έργο με προϋπολογισμό και πίστωση 3.174.000 Ευρώ, το οποίο από το 2004 έχει εγγραφεί στο Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων στη ΣΑΕΠ102 και το οποίο εξοφλήθηκε, ενώ καταλήγει «Έκτοτε δεν έχει υποβληθεί αίτημα από την Περιφέρεια».
Ωστόσο, το Υπουργείο Οικονομικών, αμέσως μετά την έκδοση της εις βάρος του απόφασης, προσέφυγε στο Εφετείο προκειμένου να μεταφέρει την υποχρέωση καταβολής των αποζημιώσεων στον Δήμο Ηρακλείου, ο οποίος κινούσε μεν τη διαδικασία της επίσπευσης της απαλλοτρίωσης, αλλά ο υπεύθυνος υλοποίησης των έργων ήταν αποκλειστικά το Ελληνικό Δημόσιο, όπως άλλωστε απεφάνθη και το Δικαστήριο.
Επειδή οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες των οικοπέδων της πεταλοειδούς οδού έχουν αναλωθεί σε χρόνιους και πολυδάπανους δικαστικούς αγώνες προκειμένου να λάβουν τις αποζημιώσεις, που τόσο πρωτόδικα, όσο και σε δεύτερο βαθμό, τα δικαστήρια τους έχουν επιδικάσει.
Επειδή είναι απαράδεκτη η τακτική του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο είναι υποχρεωμένο, σύμφωνα με το Μονομελές Πρωτοδικείο, να καταβάλει τις αποζημιώσεις, αφενός να επικαλείται στην απάντηση της τελευταίας Ερώτησής μου άγνοια και τη μη υποβολή σχετικού αιτήματος από την Περιφέρεια και αφετέρου να προσφεύγει στο Εφετείο προκειμένου να μην πληρώσει τα χρήματα που οφείλει, υποβάλλοντας εκ νέου σε ταλαιπωρία και δαπάνη τους ιδιοκτήτες των απαλλοτριωθέντων ακινήτων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να αποσύρει την προσφυγή στο Εφετείο Κρήτης και να καταβάλει τις αποζημιώσεις, όπως υποχρεώνεται σύμφωνα με την 223/2007 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, στους ιδιοκτήτες των απαλλοτριωθέντων οικοπέδων της πεταλοειδούς οδού Ηρακλείου, και συγκεκριμένα του τμήματος της οδού Σμπώκου, μεταξύ των οδών Κωνσταντινίδου και Ιωνίας, αποζημιώσεις των οποίων το ύψος είχε επιδικασθεί με την 403/2004 απόφαση του Εφετείου Κρήτης.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης