Ενίσχυση Δήμων για λειτουργία Βρεφονηπιακών σταθμών

Αριθμός πρωτ: 10998
Ημερομηνία κατάθεσης: 3/12/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Ενίσχυση Δήμων για λειτουργία Βρεφονηπιακών σταθμών.

Το νέο καθεστώς της ενίσχυσης των παρεχόμενων υπηρεσιών στους Βρεφονηπιακούς σταθμούς δια μέσου της εργατικής εστίας δημιουργεί στην πράξη τεράστιο πρόβλημα ιδιαίτερα στους αγροτικούς Δήμους της ελληνικής περιφέρειας.
Πολλοί από τους Δήμους, εξαιτίας του τεράστιου ελλείμματος που θα δημιουργηθεί στα οικονομικά τους θα υποχρεωθούν να κλείσουν τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και τις άλλες δομές παροχής κοινωνικών υπηρεσιών.
Στο Δήμο Ρούβα του Νομού Ηρακλείου για παράδειγμα, το άνοιγμα θα ξεπεράσει για το 2008 τα 125 εκατ. ευρώ αφού ο Δήμος θα εισπράξει από την εργατική εστία μόνο 55.000 ευρώ περίπου.
Η εξέλιξη αυτή όπως είναι κατανοητό θα δημιουργήσει άλλη μια διάκριση σε βάρος της ελληνικής περιφέρειας και τους κατοίκους της γιατί όπως είναι γνωστό στην ελληνική ύπαιθρο δεν υπάρχουν ούτε πρόκειται να δημιουργηθούν ιδιωτικές δομές προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι γονείς νέων οικογενειών.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

Οι κ.κ. Υπουργοί:
Αν προτίθενται να ενισχύσουν τους Δήμους για να αντιμετωπίσουν την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων της ελληνικής υπαίθρου και σε διαφορετική περίπτωση πως θα αντιμετωπίσουν αυτή την αδικία σε βάρος της περιφέρειας της χώρας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης