Ενεργοποίηση του Κανονισμού 1860/2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της κρίσης στην κτηνοτροφία

Αριθμός πρωτ: 1750
Ημερομηνία κατάθεσης: 9/11/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Ενεργοποίηση του Κανονισμού 1860/2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της κρίσης στην κτηνοτροφία.

Την ενεργοποίηση Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1860/2004 που προβλέπει την καταβολή 3.000 ευρώ σε κάθε κτηνοτρόφο προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση στην κτηνοτροφία, ζητούν η ΠΑΣΕΓΕΣ και η ΓΕΣΑΣΕ.
Σύμφωνα με τις αγροτικές οργανώσεις, ο κάθε κτηνοτρόφος μπορεί να λάβει ποσό ύψους 3.000 ευρώ για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την αύξηση στις τιμές των ζωοτροφών. Πρόκειται για επιχορήγηση σε διάστημα τριών χρόνων που προβλέπεται από τον Κανονισμό ως χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας.
Επειδή η μέγιστη αξιοποίηση των Κανονισμών της Ε.Ε. 1860/2004 και 1998/2006 θα συμβάλλει στην ουσιαστική ενίσχυση των κτηνοτροφικών επιχειρήσεων.
Επειδή, σύμφωνα με τις αγροτικές οργανώσεις, είναι απολύτως αναγκαία η σύσταση και λειτουργία φορέα ελέγχου διακίνησης κρέατος, προκειμένου να ελεγχθεί αποτελεσματικά η αγορά και οι παράνομες ελληνοποιήσεις αμνοεριφίων εν όψει και των Χριστουγέννων.
Επειδή επιβεβλημένη είναι και η αξιοποίηση εκτάσεων για την παραγωγή κτηνοτροφικών φυτών, απαραίτητων για την παραγωγή ζωοτροφών,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να κάνει δεκτές τις προτάσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ και της ΓΕΣΑΣΕ τόσο για την ενεργοποίηση του Κανονισμού 1860/2004, όσο και για τη λήψη πρόσθετων μέτρων προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση στην κτηνοτροφία.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ