Ενημέρωση καταναλωτών για ακατάλληλα τρόφιμα και ζωοτροφές

Αριθμός πρωτ: 3031
Ημερομηνία κατάθεσης: 5/8/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση καταναλωτών για ακατάλληλα τρόφιμα και ζωοτροφές.

Κατά 13,5% αυξήθηκε πέρυσι ο αριθμός των περιπτώσεων που δηλώθηκαν στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης (Alert),της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές σε ότι αφορά τρόφιμα ακατάλληλα για την ανθρώπινη κατανάλωση.
Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ασφάλεια των τροφίμων, στις 7.354 έφτασε για το 2007 ο αριθμός των κοινοποιήσεων που έγινε από τις αρμόδιες αρχές των κρατών-μελών στο σύστημα Alert, με το 43% να αφορά επίσημους ελέγχους στην εσωτερική αγορά, ενώ το 42% αφορούσε προϊόντα προερχόμενα από τρίτες χώρες.
Επειδή είναι ανάγκη η Πολιτεία να εξαντλεί όλα τα περιθώρια ελέγχων στα τρόφιμα αλλά και στις ζωοτροφές εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή προστασία για τη δημόσια υγεία αλλά και για την διακίνηση αγαθών αρίστης ποιότητας, όπως είναι τα προϊόντα της Κρήτης για να μπορούν να κερδίσουν το μερίδιο της αγοράς που τους αναλογεί,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

Οι κ.κ. Υπουργοί:

Εάν προτίθενται να λάβουν πρωτοβουλίες τόσο σε εθνικό όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στα τρόφιμα και στις ζωοτροφές καθώς και να κοινοποιούνται τα ονόματα των προϊόντων αλλά και των εταιρειών που διοχετεύουν ακατάλληλα προϊόντα στην ελληνική αλλά και στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης