Ενιαία αγορά και ανταγωνισμός

Αριθμός πρωτ: 12343
Ημερομηνία κατάθεσης: 19/5/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Ενιαία αγορά και ανταγωνισμός.

Είναι γεγονός ότι, στα πλαίσια της ενιαίας αγοράς που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο υγιής ανταγωνισμός έχει πρωτεύουσα σημασία γιατί ο αθέμιτος ανταγωνισμός οξύνει τα προβλήματα και αυξάνει την ασυδοσία με ταχύτατους ρυθμούς όπως δυστυχώς συμβαίνει στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια.
Ο αρμόδιος επίτροπος κ. Charlie Mc Greevy κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην ελληνική Βουλή τόνισε ότι απομένουν ακόμη 27 οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν συναφή θέματα, στις οποίες πρέπει να εναρμονιστεί το εθνικό δίκαιο για να λειτουργήσει η αγορά με σωστές προϋποθέσεις.
Επειδή όπως διαφαίνεται η ελληνική κυβέρνηση με πολύ αργούς ρυθμούς διαμορφώνει το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο για τη σωστή λειτουργία της αγοράς προς μεγάλη χαρά όλων των αισχροκερδούντων.
Επειδή είναι ανάγκη να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, ώστε να ολοκληρωθεί αλλά και να εφαρμοστεί το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:

Πότε προτίθεται να ολοκληρώσει τις διαδικασίες για να εναρμονίσει στο εθνικό δίκαιο και τις υπόλοιπες 27 οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε αν εφαρμοστούν ταυτόχρονα η αγορά να λειτουργήσει ομαλότερα.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης