Εντατικοποίηση των μέτρων ελέγχου εισαγόμενων αγροτικών προϊόντων

Αριθμός πρωτ: 12223
Ημερομηνία κατάθεσης: 9/1/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Εντατικοποίηση των μέτρων ελέγχου εισαγόμενων αγροτικών προϊόντων.

Η εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων ακατάλληλων αγροτικών προϊόντων και τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση, που πραγματοποιήθηκε φέτος στη χώρα μας (2.000.000 κιλά), δημιουργεί την ανάγκη υιοθέτησης άμεσων πρόσθετων μέτρων για την αντιμετώπιση του σοβαρού αυτού προβλήματος.
Επειδή η κοινοτική νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων προβλέπει ειδικούς ελέγχους των εισαγόμενων προϊόντων εξαιτίας των διαφορετικών συνθηκών δημόσιας υγείας, καθώς και υγείας των ζώων και των φυτών στις χώρες παραγωγής.
Επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συστήνει να ενταθούν οι έλεγχοι και να υιοθετηθούν πρόσθετα μέτρα, όπως υψηλότερο επίπεδο εργαστηριακών αναλύσεων, «μαύρη λίστα» εξαγωγέων ή και απαγόρευση εισαγωγών, για τα εισαγόμενα αγροτικά προϊόντα στα κράτη-μέλη από τρίτες χώρες, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επειδή στο Νομό Ηρακλείου οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια και έχουν κατά καιρούς κατασχεθεί μεγάλες ποσότητες προϊόντων, οι οποίες ήταν επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν και ποια πρόσθετα μέτρα προτίθενται να υιοθετήσουν από εκείνα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσον αφορά τον έλεγχο των εισαγόμενων αγροτικών προϊόντων από τρίτες , εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρες, προκειμένου να προστατεύονται οι καταναλωτές στη χώρα μας και να μην υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης