Εξέταση ενστάσεων που αφορούν τα δικαιώματα των ελαιοπαραγωγών

Αριθμός πρωτ: 653
Ημερομηνία κατάθεσης: 12/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Εξέταση ενστάσεων που αφορούν τα δικαιώματα των ελαιοπαραγωγών.

Πολλές ενστάσεις έχουν υποβληθεί για διόρθωση των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης των ελαιοπαραγωγών χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχει εξεταστεί καμία από αυτές, προκειμένου να ενημερωθούν οι ελαιοπαραγωγοί για την τύχη της ένστασής τους.
Οι ενστάσεις αναφέρονται σε πολλούς και διαφορετικούς λόγους για τους οποίους αισθάνονται οι ελαιοπαραγωγοί ότι έχουν αδικηθεί.
Επειδή έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την υποβολή των ενστάσεων και από την άλλη, για ευνόητους λόγους, κατανεμήθηκε το εθνικό απόθεμα προεκλογικά, χωρίς κανείς από τους ενισταμένους να έχει δικαιωθεί,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1. Τι πρόκειται να γίνει με τις υποβληθείσες ενστάσεις και με ποιο τρόπο θα δικαιωθούν οι παραγωγοί που από λάθος ή σκόπιμες παραλείψεις τής πολιτείας έχουν αδικηθεί.
2. Πότε προβλέπεται να γίνει η εξέταση των ενστάσεων και πως θα ενημερωθούν οι ελαιοπαραγωγοί, προκειμένου να μπορέσουν να ασκήσουν τα εκ του νόμου απορρέοντα δικαιώματά τους προσφεύγοντας στα δικαστήρια.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ