Εξέταση των ετοιμόρροπων διατηρητέων κτηρίων του Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 2059
Ημερομηνία κατάθεσης: 19/11/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: Εξέταση των ετοιμόρροπων διατηρητέων κτηρίων του Ηρακλείου.

Επιτακτική είναι η ανάγκη εξέτασης των ετοιμόρροπων διατηρητέων κτηρίων της πόλης του Ηρακλείου, καθώς κάποια εξ αυτών εγκυμονούν κινδύνους για τους διερχόμενους πεζούς.
Ο Δήμος Ηρακλείου ζητά να επιληφθεί η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς δεν μπορεί να παρέμβει στα διατηρητέα κτήρια που έχουν χαρακτηριστεί ως επικινδύνως ετοιμόρροπα, ενώ όπως προβλέπει ο Νόμος κατεδάφιση μπορεί να υποδείξει μόνο ο Υπουργός Πολιτισμού.
Οι κάτοικοι σε κεντρικό δρόμο της πόλης διαμαρτύρονται, καθώς διατηρητέο ετοιμόρροπο κτίσμα, το οποίο στέγαζε το ρωσικό προξενείο, έχει περιφραχθεί μαζί με το πεζοδρόμιο και αναγκάζει τους πεζούς να κινούνται εντός του δρόμου. Στην περίπτωση ενός άλλου διατηρητέου, ορατό είναι το ενδεχόμενο κατάρρευσής του με ολέθρια αποτελέσματα για μνημείο πάνω στο οποίο στηρίζεται.
Επειδή, όπως και παλαιότερα έχω επισημάνει, σύμφωνα με το Ν.3028/2002, και συγκεκριμένα την παράγραφο 1 του άρθρου 41, προβλέπεται η συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής, με απόφαση του Υπουργείου, η οποία προτείνει τα απαραίτητα μέτρα για την προσωρινή στερέωση των κτηρίων, κάτι τέτοιο όμως δεν έχει ενεργοποιηθεί στην πόλη του Ηρακλείου, με αποτέλεσμα τα διατηρητέα κτήρια, στην πλειοψηφία τους, να έχουν καταστεί ετοιμόρροπα και άρα άκρως επικίνδυνα για τη δημόσια ασφάλεια.
Επειδή τόσο η υψηλή σεισμικότητα της περιοχής όσο και η πυκνή δόμηση της πόλης του Ηρακλείου, επιβάλλουν την εξέταση των διατηρητέων και τη λήψη μέτρων προκειμένου αφενός να αξιοποιηθούν και αφετέρου να μην αποτελούν απειλή για τους πολίτες,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να δώσει εντολή για να ελεγχθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα χαρακτηρισμένα ως ετοιμόρροπα διατηρητέα κτήρια, προκειμένου να μην αποτελούν εν δυνάμει κίνδυνο για τους διερχόμενους πολίτες.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ