Εξαιρετικά χαμηλός ο μισθός των ειδικευόμενων γιατρών, ελλιπής και χωρίς οργανωτική δομή η εκπαίδευσή τους

Αριθμός πρωτ: 13431
Ημερομηνία κατάθεσης: 2/6/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Εξαιρετικά χαμηλός ο μισθός των ειδικευόμενων γιατρών, ελλιπής και χωρίς οργανωτική δομή η εκπαίδευσή τους.

Η δυσαρέσκεια των ειδικευόμενων γιατρών για τις αμοιβές τους, αλλά και για την εκπαίδευσή τους στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας, καταγράφεται στην έρευνα «Μελέτη Προβλημάτων Νέων Ιατρών» που διεξήχθη σε δείγμα 500 ερωτηθέντων με γεωγραφική κατανομή επί συνόλου 9.000 ανειδίκευτων γιατρών.
Ειδικότερα, το 74% των ερωτηθέντων ανειδίκευτων γιατρών πιστεύουν ότι ο βασικός μισθός ενός ειδικευόμενου θα έπρεπε να είναι τριπλάσιος των υπολοίπων δημοσίων υπαλλήλων, όπως προέβλεπε ο εισαγωγικός Νόμος του ΕΣΥ, ενώ το 88% δηλώνει ότι δεν ικανοποιείται από την οικονομική αποζημίωση των εφημεριών.
Όσον αφορά στην εκπαίδευση του ειδικευόμενου γιατρού, τόσο σε πρακτικό όσο και σε θεωρητικό επίπεδο, το 58% δηλώνει πως είναι ελλιπής και χωρίς οργανωτικό πλάνο και για το 19% πως αυτή αποτελεί πολυτέλεια μέσα στο υπάρχον εργασιακό περιβάλλον.
Επειδή με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου έχω αναφερθεί στο μείζον ζήτημα των απαράδεκτα μεγάλων αναμονών που παρατηρούνται προκειμένου οι νέοι γιατροί να ξεκινήσουν την ειδίκευσή τους, γεγονός που αποτυπώνεται και στη συγκεκριμένη έρευνα, με το 44% των ερωτηθέντων να δηλώνουν ότι παρέμειναν άνεργοι αναμένοντας για τη διενέργεια του ειδικού μέρους της ειδικότητας και το 31% για το γενικό μέρος της ειδικότητας.
Επειδή το 63% των ερωτηθέντων χαρακτήρισε ελλιπή και την ενημέρωσή τους από τους εμπλεκόμενους φορείς (ΔΥΠΕ, νοσοκομείο) σχετικά με θέματα που αφορούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να αρθεί η δυσαρέσκεια των ειδικευόμενων γιατρών της χώρας, τόσο για τις αμοιβές τους, όσο και για την εκπαίδευσή τους στα δημόσια νοσοκομεία, αλλά και να δοθούν άμεσα λύσεις στο σύνολο των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, με κυριότερο αυτό των πολύχρονων αναμονών για την έναρξη της ειδίκευσης.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης